RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 22 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europejski identyfikator prawodawstwa (ELI)

Biorąc pod uwagę różnorodność systemów prawnych państw członkowskich na szczeblu regionalnym, krajowym i Unii Europejskiej (UE), należy zapewnić obywatelom łatwy i skuteczny dostęp do informacji o prawodawstwie zarówno krajowym, jak i unijnym. Europejski identyfikator prawodawstwa (ELI) pozwala na łatwy i szybki dostęp do takich informacji, aby sprzyjać tworzeniu wspólnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

AKT

Konkluzje Rady zalecające wprowadzenie europejskiego identyfikatora prawodawstwa (European Legislation Identifier — ELI) [Dz.U. C 325 z 26.10.2012].

STRESZCZENIE

W ramach konkluzji Rady przewidziano wdrożenie europejskiego identyfikatora prawodawstwa (European Legislation Identifier — ELI) zapewniającego łatwy dostęp do informacji o systemie prawnym Unii Europejskiej (UE) i systemach prawnych państw członkowskich

Jaką europejski identyfikator prawodawstwa (ELI) pełni rolę?

Wymiana informacji dotyczących prawodawstwa znacznie się na szczeblu europejskim zwiększyła. W większości przypadków informacje te pochodzą od organów regionalnych, krajowych i europejskich. Wymiana takich informacji jest jednak utrudniona z uwagi na różnice, jakie występują między różnymi systemami prawnymi państw członkowskich i Unii Europejskiej.

Ustanowienie ELI pozwoli na tworzenie w sposób spójny i niepowtarzalny odniesień do prawodawstwa w ramach europejskiego systemu prawnego i krajowych systemów prawnych i tym samym szybsze i skuteczniejsze wyszukiwanie oraz wymianę informacji dla obywateli lub określonych użytkowników, takich jak prawodawcy, sędziowie czy prawnicy praktycy.

Jak działa ELI?

ELI polega w pierwszej kolejności na zastosowaniu niepowtarzalnych identyfikatorów zwanych URI, a w drugiej, na ustrukturyzowanych metadanych służących do tworzenia odniesień do prawodawstwa europejskiego i krajowego. Aby umożliwić korzystanie w pełni ze struktury semantycznej, ELI opiera się na wprowadzeniu specyficznego języka do wymiany takich informacji.

Państwa członkowskie mogą nadal przygotowywać swoje teksty prawodawcze w preferowany przez siebie sposób.

Co muszą zrobić państwa członkowskie, aby wdrożyć ELI?

Wdrożenie ELI jest opcjonalne. Państwa członkowskie i Unia Europejska mogą zadecydować o wdrożeniu identyfikatora na zasadzie dobrowolności i stopniowo (w niektórych państwach członkowskich i na szczeblu europejskim został on już wdrożony). W tym celu państwa te wezwane są, aby:

  • zastosowały ELI do fragmentów prawodawstwa europejskiego i krajowego, które można znaleźć w dziennikach urzędowych, biuletynach prawnych lub bazach danych prowadzonych przez te państwa,
  • wyposażyły elementy prawodawstwa krajowego w niepowtarzalny identyfikator i pewne metadane, które mogą m.in. zawierać typ prawodawstwa, temat, terytorialny zakres stosowania i datę dokumentu,
  • wyznaczyły koordynatora ELI,
  • wymieniały się informacjami o ELI i rozpowszechniały takie informacje,
  • omawiały corocznie postępy poczynione we wdrażaniu ELI i metadanych w prawodawstwie europejskim i krajowym.
Ostatnia aktualizacja: 26.12.2012
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony