RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 22-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Identifikatur Ewropew tal-Leġiżlazzjoni (ELI)

Minħabba d-diversità tad-dejta legali tal-Istati Membri, kemm fil-livell reġjonali u f'dak nazzjonali, kif ukoll fil-livell tal-Unjoni Ewropea (UE), jeħtieġ li jiġi żgurart li ċ-ċittadini jiġu pprovduti b'aċċess faċli u effiċjenti għall-informazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni nazzjonali, kif ukoll dwar dik Ewropea. L-identifikatur Ewropew tal-leġiżlazzjoni (ELI) jipprovdi aċċess faċli u rapidu għal din l-informazzjoni, bil-għan li jikkontribwixxi għat-twettiq taż-żona komuni tal-libertà, tas-sigurtà u tal-ġustizzja.

ATT

Konklużjonijiet tal-Kunsill li jitolbu li jiġi introdott ta' identifikatur Ewropew tal-Leġiżlazzjoni (ELI) (Ġurnal Uffiċjali C 325, 26.10.2012).

SOMMARJU

Il-konklużjonijiet tal-Kunsill jinkludu l-istabbiliment ta' identifikatur Ewropew tal-leġiżlazzjoni (ELI), imfassal sabiex jipprovdi aċċess faċli għall-informazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea (UE) u tal-Istati Membri.

Liema huwa r-rwol tal-identifikatur Ewropew tal-leġiżlazzjoni (ELI)?

Fuq livell Ewropew, l-iskambju tad-dejta dwar il-leġiżlazzjoni żviluppa b'mod konsiderevoli. Din id-dejta tirriżulta l-aktar minn sorsi reġjonali, nazzjonali u Ewropej. Madankollu, l-iskambju ta' din id-dejta huwa impedut minn disparitajiet bejn is-sistemi legali fil-livell tal-Istati Membri u dak tal-Unjoni Ewropea.

Il-ħolqien ta' ELI jippermetti li ssir referenza għal testi leġiżlattivi Ewropej u nazzjonali b'mod armonizzat u stabbli, u li b'hekk tinkiseb sistema ta' riċerka u ta' skambju ta' dejta aktar rapida u effikaċi, aċċessibbli għaċ-ċittadini, jew għal utenti speċifiċi bħalma huma l-leġiżlaturi, il-maġistrati jew l-avukati.

Kif jaħdem l-ELI?

L-ELI huwa l-ewwelnett ibbażat fuq l-użu ta' identifikaturi uniċi, li jisimhom URI (Uniform Resource Identifier, identifikaturi uniformi tar-riżorsi) u t-tieninett fuq serje ta' metadata strutturata sabiex issir referenza għal testi leġiżlattivi Ewropej u nazzjonali. Finalment, sabiex jinkiseb il-benefiċċju sħiħ mill-web semantiku, ELI huwa bbażat fuq l-istabbiliment ta' lingwa speċifika għall-iskambju ta' din l-informazzjoni.

Madankollu, l-Istati Membri għandhom il-possibilità li jkomplu jiġġestixxu l-informazzjoni ta' natura leġiżlattiva skont kif iridu huma.

Xi jridu jagħmlu l-Istati Membri biex jimplimentaw l-ELI?

L-implimentazzjoni tal-ELI hija fakultattiva. L-Istati Membri u l-Unjoni Ewropea jistgħu jiddeċiedu li jimplimentaw dan l-identifikatur b'mod volontarju u progressiv, b'tal-ewwel diġà qed isir f'ċerti Stati Membru u fuq livell Ewropew. Sabiex jagħmlu dan, huma jridu:

  • japplikaw ELI għat-testi leġiżlattivi Ewropej u nazzjonali ppubblikati fil-ġurnali uffiċjali, jew fil-bażijiet ta' dejta tagħhom u fis-sistemi ta' informazzjoni legali li huma jużaw;
  • jipprovdu t-testi leġiżlattivi b'identifikatur uniku u xi metadata li tista' tinkludi, fost oħrajn, it-tip ta' leġiżlazzjoni, is-suġġett, l-applikazzjoni territorjali u d-data tad-dokument;
  • jaħtru koordinatur għal ELI;
  • jikkondividu u jqassmu informazzjoni dwar ELI;
  • jirrevedu ta' kul sena l-progress fl-implimentazzjoni ta' ELI u tal-metadata dwar il-leġiżlazzjonijiet Ewropej u nazzjonali.
L-aħħar aġġornament: 26.12.2012
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna