RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 22 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Az európai jogszabály-azonosító (ELI)

A tagállamok regionális, illetve nemzeti szintű jogi adatainak, valamint az Európai Unió (EU) jogi adatainak sokféleségére való tekintettel az uniós polgárok számára könnyű és hatékony hozzáférést kell biztosítani a nemzeti, valamint az uniós jogszabályokra vonatkozó információkhoz. Az európai jogszabály-azonosító (ELI) egyszerű és gyors hozzáférést biztosít ezekhez az információkhoz, és az a célja, hogy hozzájáruljon a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló közös térség kiteljesítéséhez.

JOGI AKTUS

A Tanács következtetései az európai jogszabály-azonosító (ELI) bevezetésére irányuló felkérésről [Hivatalos Lap C 325., 2012.10.26.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Tanács következtetései egy európai jogszabály-azonosító (ELI) bevezetéséről rendelkeznek; az azonosító célja, hogy egyszerű hozzáférést biztosítson az Európai Unió (EU) és a tagállamok jogszabályaira vonatkozó információkhoz.

Mi az európai jogszabály-azonosító (ELI) szerepe?

A jogszabályokra vonatkozó adatok európai szintű cseréje jelentősen fejlődött. Ezek az adatok leginkább regionális, nemzeti és európai hatóságoktól származnak. Az adatok cseréjét azonban akadályozzák a tagállami jogrendszerek és az Európai Unió jogrendszere közötti eltérések.

Az ELI létrehozása lehetővé fogja tenni az uniós és a nemzeti jogszabályok összehangolt és stabil hivatkozási rendszerének biztosítását, és ezáltal egy gyorsabb és hatékonyabb információkeresési és információcsere-rendszer kialakítását, amelyhez hozzáférhetnek az uniós polgárok és a szakmabeli felhasználók, például a jogalkotók, a bírák vagy a jogi szakemberek is.

Hogyan működik az ELI?

Az ELI elsősorban az ún. URI-azonosítókon (URI; Uniform Resource Identifier, egységes erőforrás-azonosítók), másodsorban pedig az uniós és nemzeti jogszabályok hivatkozási rendszerét szolgáló, strukturált metaadat-sorozaton alapul. A szemantikus web előnyeinek maradéktalan kihasználása érdekében az ELI az említett információk cseréjére szolgáló speciális nyelv bevezetésén alapul.

A tagállamok azonban továbbra is a számukra megfelelő módon kezelhetik a jogalkotási információkat.

Mit kell tenniük a tagállamoknak az ELI bevezetéséhez?

Az ELI bevezetése szabadon választható. Az Európai Unió tagállamai dönthetnek az azonosító önkéntes és fokozatos bevezetése mellett; egyes tagállamokban és uniós szinten már megtörtént az első azonosítók bevezetése. E célból a tagállamok felkérést kapnak, hogy:

  • alkalmazzák az ELI-t a Hivatalos Lapban közzétett uniós jogszabályokra, valamint a nemzeti hivatalos lapokban és jogi közlönyökben közzétett nemzeti jogszabályokra, illetve a tagállami kezelésű adatbázisokban és jogi információs rendszerekben fellelhető nemzeti jogszabályokra;
  • lássák el a jogszabályokat egyedi azonosítóval és a metaadatok egy részével, amelyek többek között tartalmazhatják a jogszabály típusát, témáját, területi hatályát és kihirdetésének időpontját;
  • nevezzenek ki ELI-koordinátort;
  • osszák meg és terjesszék az ELI-re vonatkozó információkat;
  • évente vitassák meg azokat az eredményeket, amelyeket az uniós és a nemzeti jogszabályok vonatkozásában az ELI és a metaadatok bevezetésével kapcsolatban elértek.
Utolsó frissítés: 26.12.2012
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére