RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 22 jazycích
Nové jazyky:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Identifikátor evropské legislativy (ELI)

S ohledem na různorodost právních informací členských států jak na regionální a vnitrostátní úrovni, tak na úrovni Evropské unie (EU), je třeba zajistit občanům snadný a účinný přístup k informacím týkajícím se vnitrostátních a evropských právních předpisů. Jednoduchý a rychlý přístup k takovým informacím umožňuje identifikátor evropské legislativy (ELI), který tak přispívá k realizaci společného prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

AKT

Závěry Rady vyzývající k zavedení identifikátoru evropské legislativy (ELI) (Úřední věstník C 325 ze dne 26. 10. 2012).

PŘEHLED

Závěry Rady vyzývají k zavedení identifikátoru evropské legislativy (ELI), jehož smyslem je poskytnout jednoduchý přístup k informacím týkajícím se právních předpisů Evropské unie (EU) a členských států.

Co je úkolem identifikátoru evropské legislativy (ELI)?

V evropském měřítku je výměna informací týkajících se právních předpisů dobře rozvinuta. Tyto informace většinou pocházejí od regionálních, vnitrostátních a evropských orgánů. Přesto je však výměna daných informací do značné míry omezena stávajícími rozdíly, které existují na úrovni členských států a Evropské unie.

Vytvoření identifikátoru ELI umožní poskytovat odkazy na vnitrostátní a evropské právní předpisy harmonizovaným a stabilním způsobem, a tím získat rychlejší a účinnější mechanismy výměny a vyhledávání informací určené občanům i konkrétním uživatelům, jako jsou normotvůrci, soudci a odborná právnická veřejnost.

Jak ELI funguje?

Identifikátor ELI je v prvé řadě založen na používání jednotných identifikátorů, takzvaných URI (Uniform Resource Identifier, jednotné zdrojové identifikátory) a dále na souboru metadatových prvků sloužících k popisu evropských a vnitrostátních právních předpisů. Aby ELI mohl plně využívat architekturu sémantického webu, je třeba zavést specifický jazyk pro výměnu těchto informací.

Členské státy však mohou své právní informace i nadále spravovat svým upřednostňovaným způsobem.

Co mají členské státy udělat pro zavedení ELI?

Zavedení ELI není povinné. Členské státy a Evropská unie se mohou rozhodnout zavést tento identifikátor postupně na dobrovolném základě. Již k tomu dochází na evropské úrovni a v některých členských státech. Rada vyzývá tyto členské státy, aby:

  • používaly ELI u evropských a vnitrostátních právních předpisů, které jsou uvedeny v úředních věstnících či jimi provozovaných databázích;
  • uváděly u právních předpisů jedinečný identifikátor a některá z metadat, která mohou mimo jiné zahrnovat typ právního předpisu, téma, územní působnost a datum dokumentu;
  • jmenovaly koordinátora ELI;
  • sdílely a šířily informace o ELI;
  • každoročně projednaly pokrok dosažený při zavádění ELI a metadat pro evropské a vnitrostátní právní předpisy.
Poslední aktualizace: 26.12.2012
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky