RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 9 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Európai esetjogi azonosító

Az Európai Unió (EU) Tanácsa javaslatot tesz az európai esetjogi azonosító („ECLI”), valamint minimális számú egységes esetjogi metaadat bevezetésére az igazságszolgáltatásban. Az európai esetjogi azonosító lehetővé teszi, hogy a nemzeti esetjogot egységes kódrendszer alapján számozzák, megkönnyítve ezzel az interneten való keresést.

ÖSSZEFOGLALÓ

A nemzeti bíróságok esetjoga * fontos információforrás a tagállamok igazságszolgáltatási rendszere, ugyanakkor az európai jog tekintetében is. A soknyelvűség mellett a határokon átnyúló esetjogi keresés akadályát képezi az is, hogy az egyes esetjogok nem egységes azonosítókat használnak. Olyan eszközt kell biztosítani a polgárok, a jogi szakemberek és a nemzeti hatóságok számára, amely megkönnyíti számukra az esetjogban való kutatásokat.

Nincs szó európai esetjogi központi adatbázis kialakításáról, sokkal inkább az esetjog közös azonosítási és metaadatrendszeréről. Jelenleg több adatbázis létezik (JURE, EUR-Lex, Jurisfast stb.), de ezek mindegyike különböző rendszereket és a metaadatokra * vonatkozó különböző szabályokat használ a bírósági határozatok azonosítására.

A tagállamoknak (önkéntes alapon) be kellene vezetniük:

  • az európai esetjogi azonosítót (ECLI): ez egy öt elemből álló szabványos kódot jelent, amely megkönnyíti a bírósági határozatok azonosítását;
  • minimális számú egységes metaadat használatát: az EU Tanácsa létrehoz egy olyan metaadatlistát – pl. a határozatot hozó bíróság székhelyéül szolgáló országnak a neve vagy a bírósági határozat időpontja –, amely metaadatoknak a határozathoz kapcsolódó valamennyi iraton szerepelniük kell.

Minden részt vevő tagállamnak ki kell jelölnie egy kormányzati vagy igazságszolgáltatási szervet, amely a nemzeti ECLI-koordinátor szerepét látja el. Az egy országon belüli bíróságok különböző időpontokban is csatlakozhatnak az ECLI-rendszerhez. Európai azonosítót kell rendelni valamennyi (és nemcsak az interneten közzétett) ítélethez.

Létrehoznak egy ECLI-weboldalt az európai igazságügyi portálon belül. A portál tájékoztatást nyújt az azonosító formátumáról és a használatáról, a metaadatokról és a nemzeti ECLI-koordinátorokról, hozzáférést biztosít továbbá az ECLI keresőfelületéhez is. Ez a felület nem európai szintű adatbázist jelent, hanem lehetővé teszi, hogy keresést lehessen végezni az összekapcsolt tagállami adatbázisokban az ECLI és bizonyos metaadatok alapján.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
  • Esetjog (ítélkezési gyakorlat): egy adott jogkérdésben hozott valamennyi bírósági ítélet.
  • Metaadatok: az informatikában ez olyan adatokat jelent, amelyek célja egy másik adat leírása azzal, hogy információt nyújt pl. a közzétételének az időpontjáról vagy a szerzőjéről. A metaadatok könnyebbé teszik az információk kutatását és javítják a keresőmotorok találatainak pontosságát.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak (2008. május 30.) – Úton az európai e-igazságügyi stratégia felé [COM(2008) 329 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 18.07.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére