RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Recunoaşterea reciprocă a măsurilor de protecţie în materie civilă (propunere)

Comisia prezintă o propunere de regulament care vizează ca toate măsurile de protecţie decise de un stat membru să fie uşor recunoscute în restul Uniunii Europene (UE), fără alte formalităţi decât un certificat standardizat multilingv.

PROPUNERE

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind recunoaşterea reciprocă a măsurilor de protecţie în materie civilă [COM(2011) 276 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Atunci când călătoresc sau se mută într-un alt stat membru al Uniunii Europene (UE), victimele actelor de violenţă trebuie să continue să beneficieze de măsurile de protecţie * adoptate împotriva autorului faptelor, cum ar fi o interdicţie de a intra în contact sau o interdicţie de apropiere.

Comisia propune astfel un regulament de organizare a recunoaşterii reciproce a măsurilor de protecţie adoptate în materie civilă. Iniţiativa decurge din Programul de la Stockholm, care recunoaşte necesitatea de a merge mai departe în materie de protecţie a victimelor. Aceasta face, de asemenea, parte dintr-un ansamblu de măsuri menite să consolideze drepturile victimelor. În sfârşit, propunerea completează o iniţiativă prezentată de un grup de state membre în septembrie 2009 referitoare la o propunere de directivă privind ordinul european de protecţie, menită să asigure recunoaşterea reciprocă a măsurilor de protecţie adoptate în materie penală.

Domeniu de aplicare

Regulamentul se referă exclusiv la măsurile de protecţie adoptate în materie civilă. Acesta nu se referă la măsurile de protecţie adoptate în materie matrimonială şi de răspundere părintească. În cazul încălcării unei măsuri de protecţie, impunerea de sancţiuni penale rămâne de resortul legislaţiei naţionale a fiecărei ţări membre a UE.

Dat fiind caracterul lor mai specific, măsurile prevăzute de acest regulament le vor înlocui pe cele referitoare la competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială.

Recunoaşterea şi executarea hotărârilor

Pentru a invoca un ordin de protecţie într-un alt stat membru al UE (statul membru de recunoaştere), persoana protejată trebuie doar să prezinte un certificat eliberat de ţara care a emis ordinul (statul membru de origine). Propunerea prevede un certificat standardizat care conţine toate informaţiile necesare în vederea recunoaşterii şi, după caz, aplicării măsurii de protecţie.

Certificatul este eliberat în momentul adoptării măsurii de protecţie, dacă este vorba de o situaţie cu caracter transfrontalier, sau la cererea persoanei protejate.

Se prevede un singur motiv de refuzare a recunoaşterii: în cazul în care decizia este ireconciliabilă cu o decizie luată de statul membru de recunoaştere. Faptul că această ţară nu dispune de măsuri de protecţie sau că acestea sunt diferite nu împiedică recunoaşterea deciziei. Dacă este nevoie, aceasta poate fi adaptată pentru a se apropia de o măsură de protecţie similară prevăzută de legislaţia internă a statului respectiv.

Dacă este necesar, statul de recunoaştere trebuie să se asigure de aplicarea măsurii de către autorităţile competente.

S-au prevăzut dispoziţii pentru a garanta drepturile fundamentale:

  • înainte de a elibera certificatul, statul membru de origine trebuie să se asigure că s-au respectat drepturile fundamentale ale persoanei care reprezintă ameninţarea, cum ar fi dreptul la un proces echitabil şi dreptul la apărare;
  • în cazul suspendării sau retragerii măsurii de protecţie de către statul membru de origine, statul membru de recunoaştere suspendă sau retrage recunoaşterea şi executarea măsurii la cererea persoanei care reprezintă ameninţarea;
  • statul membru de origine şi statul membru de recunoaştere trebuie să aducă la cunoştinţa persoanei care reprezintă ameninţarea şi a persoanei protejate orice informaţii privind emiterea, recunoaşterea, executarea măsurii şi eventualele sancţiuni, precum şi suspendarea sau retragerea măsurii de protecţie.
Termeni-cheie ai actului
  • Măsură de protecţie: orice decizie cu caracter preventiv sau temporar adoptată de autoritatea unui stat membru în vederea protejării unei persoane atunci când există motive serioase de a considera că integritatea fizică şi/sau psihologică sau libertatea respectivei persoane este ameninţată. În această categorie intră şi măsurile adoptate fără ca persoana care reprezintă ameninţarea să fie citată în instanţă.

REFERINŢE

PropunereJurnalul OficialProcedură

COM(2011) 276 final

-

2011/130/COD

ACTE CONEXE

Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii [COM(2011) 275 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].
Directiva propune instituirea unor norme minime privind victimele criminalităţii. Aceasta este menită să garanteze că se ţine seama de nevoile specifice ale victimelor cu ocazia procedurii penale, indiferent de natura infracţiunii sau de locul comiterii ei în UE.
Procedura de codecizie (2011/0129/COD)

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 18 mai 2011 intitulată „Consolidarea drepturilor victimelor în Uniunea Europeană” [COM(2011) 274 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 14.07.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii