RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről (javaslat)

A Bizottság rendelettervezetet terjeszt elő, melynek célja, hogy a tagállamok által hozott valamennyi védelmi intézkedés egyszerűen, csupán egy egységesített, többnyelvű tanúsítvánnyal elismerhető legyen az Európai Unió (EU) többi tagállamában.

JAVASLAT

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről [COM(2011) 276 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Amennyiben az erőszak áldozatai az Európai Unió más tagállamába utaznak vagy költöznek, továbbra is azoknak a védelmi intézkedéseknek * a védelmét kell élvezniük, amelyeket az elkövetővel szemben hoztak, mint pl. az kapcsolatfelvétel vagy a megközelítés tilalma.

A Bizottság ezért olyan rendeletet javasol, amely megszervezi a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerését. A kezdeményezés a Stockholmi Programból ered, amely elismeri, hogy többet kell tenni a sértettek védelme érdekében. Emellett részét képezi egy olyan intézkedéscsomagnak, amelyeknek célja a sértettek jogainak megerősítése. Végezetül kiegészíti a tagállamok egy csoportja által az európai védelmi határozatról szóló irányelvtervezethez kapcsolódóan 2009 szeptemberében indított kezdeményezést, amelynek célja a büntetőügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése.

Hatály

A rendelet kizárólag a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedésekre vonatkozik. Nem tartoznak a rendelet hatálya alá a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban hozott védelmi intézkedések. A védelmi intézkedés megsértése esetén kiróható büntetőjogi szankciókat az egyes tagállamok nemzeti joga szabályozza.

Pontosabb jellegük miatt az ebben a rendeletben előírt intézkedések a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló intézkedések helyébe lépnek.

A határozat elismerése és végrehajtása

Ahhoz, hogy egy védett személy védelmi intézkedésre hivatkozhasson az EU egy másik országában (az elismerés helye szerinti tagállamban), egyszerűen csak be kell mutatnia egy, a határozatot elfogadó ország (az eredeti eljárás helye szerinti tagállam) által kiállított tanúsítványt. A javaslat előír egy egységesített tanúsítványt, amely tartalmaz az elismeréshez és adott esetben a védelmi intézkedés végrehajtásához szükséges valamennyi információt.

Ha a körülmények határokon átnyúló jelleget mutatnak, a tanúsítványt az intézkedés elfogadásakor, minden más esetben pedig a védett személy kérésére kell kiállítani.

A javaslat az elismerésre vonatkozó egyetlen megtagadási indokot tartalmaz: amennyiben a határozat az összeegyeztethetetlen az elismerés helye szerinti tagállamban hozott valamely határozattal. Az a tény, hogy egy adott ország nem rendelkezik védelmi intézkedésekkel vagy azok különböznek, nem akadályozza meg az országot a határozat elismerésében. Szükség esetén az intézkedést a tagállam úgy is elfogadhatja, hogy a saját jogában ismert, hasonló védelmi intézkedéshez igazítja.

Amennyiben szükséges, az elismerés helye szerinti tagállam köteles az intézkedés illetékes hatóságok által történő végrehajtása felett őrködni.

A tervezet rendelkezéseket tartalmaz az alapvető jogok biztosítása érdekében:

  • a tanúsítvány kiállítása előtt az eredeti eljárás helye szerinti tagállamnak meg kell győződnie arról, hogy a veszélyeztető személy alapvető jogait, például a tisztességes eljáráshoz való jogot és a védelemhez való jogot tiszteletben tartották;
  • abban az esetben, ha az eredeti eljárás helye szerinti tagállam felfüggeszti vagy visszavonja az intézkedést, az elismerés helye szerinti tagállam a veszélyeztető személy kérelmére felfüggeszti vagy visszavonja az elismerést és az intézkedés végrehajtását;
  • az eredeti eljárás helye szerinti tagállamnak és az elismerés helye szerinti tagállamnak tájékoztatnia kell a veszélyeztető személyt és a védett személyt a védelmi intézkedés kibocsátásához, elismeréséhez, végrehajtásához, a lehetséges szankciókhoz, valamint felfüggesztéséhez és visszavonásához kapcsolódó bármely információról.
A jogszabályban használt kulcsfogalmak
  • Védelmi intézkedés: minden olyan megelőző és ideiglenes jellegű határozat, amelyeket azért hoz valamely tagállam hatósága, hogy védelmet nyújtson egy adott személynek, ha alapos okkal feltételezhető, hogy az érintett testi és/vagy lelki épségét vagy szabadságát veszély fenyegeti. Az olyan intézkedések is ide tartoznak, amelyeket a veszélyeztető személy idézése nélkül hoznak.

HIVATKOZÁSOK

JavaslatHivatalos LapEljárás

COM(2011) 276 végleges

2011/130/COD

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács Irányelve a bűncselekmények sértettjeinek támogatására, védelmére, és jogaira vonatkozó minimumszabályok megállapításáról [COM(2011) 275 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].
A javasolt irányelv felállítja a bűncselekmények sértettjeire alkalmazandó minimumszabályokat. Célja, hogy garantálja a sértettek konkrét szükségleteinek figyelembe vételét az EU-ban a büntetőeljárás során, függetlenül a bűncselekmény jellegétől vagy az elkövetés helyétől.
2011/0129/COD együttdöntési eljárás

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A sértettek jogainak megerősítése az EU-ban (2011. május 18.) [COM(2011) 274 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 14.07.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére