RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Civilrättsligt samarbete

Rättvisa, frihet och säkerhet

Syftet med det civilrättsliga samarbetet är att upprätta ett närmare samarbete mellan myndigheterna i medlemsstaterna. Syftet är att undanröja alla hinder som härrör från olikheter mellan de olika rättsliga och administrativa systemen och på så sätt underlätta tillträdet till rättvisa. Det vilar på principen om ömsesidigt erkännande och verkställighet av domar och beslut från utomrättsliga mål. Det civilrättsliga samarbetet ingår i området för rättvisa, frihet och säkerhet som regleras genom fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (avdelning V).

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början