RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Súdna spolupráca v občianskych veciach

Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť

Súdna spolupráca v občianskych veciach má za cieľ vytvoriť užšiu spoluprácu medzi orgánmi členských štátov. Snaží sa odstraňovať prekážky vyplývajúce z nezlučiteľnosti medzi rozličnými právnymi a administratívnymi systémami, a tým uľahčovať prístup k spravodlivosti. Jej základným kameňom je zásada vzájomného uznávania a vykonávania rozsudkov a rozhodnutí vyplývajúcich z mimosúdnych prípadov. Súdna spolupráca v občianskych veciach podporuje priestor spravodlivosti, slobody a bezpečnosti v zmysle Zmluvy o fungovaní Európskej únie (hlava V).

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok