RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Współpraca sądowa w sprawach cywilnych

Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych ma na celu ustanowienie ściślejszej współpracy między władzami państw członkowskich. Zmierza ona do usunięcia przeszkód wynikających z niezgodności między różnymi systemami prawnymi i administracyjnymi, a tym samym do ułatwienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Kamieniem węgielnym owej współpracy jest zasada wzajemnego uznawania i egzekwowania orzeczeń oraz decyzji w sprawach pozasądowych. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych przyczynia się do tworzenia przestrzeni sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, regulowanej przez Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Tytuł V).

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony