RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken

Justitie, vrijheid en veiligheid

Justitiële samenwerking in burgerzaken beoogt een nauwere samenwerking tussen de autoriteiten van de lidstaten. Zij heeft ten doel belemmeringen uit de weg te ruimen die voortkomen uit verschillen tussen de diverse rechterlijke en administratieve systemen en zodoende de toegang tot de rechtspraak te vergemakkelijken. Het beginsel van wederzijdse erkenning en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en beslissingen in buitengerechtelijke zaken vormen de hoeksteen ervan. Justitiële samenwerking in burgerzaken draagt bij tot de ruimte van justitie, vrijheid en veiligheid, overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (titel V).

Zie ook

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven