RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'affarijiet ċivili

Ġustizzja, libertà u sigurtà

Il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'affarijiet ċivili għandha l-għan li tistabbilixxi kooperazzjoni eqreb bejn l-awtoritajiet tal-Istati Membri. Hija tfittex li telimina ostakoli li joħorġu minn inkompatibbilitajiet bejn is-sistemi legali u amministrattivi varji, u tiffaċilita l-aċċess għall-ġustizzja, Il-pedament huwa l-prinċipju tar-rikonoxximent u infurzar reċiproku tas-sentenzi u tad-deċiżjonijiet li jirriżultaw minn każijiet extraġudizzjarji. Il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'affarijiet ċivili tikkontribwixxi lejn il-qasam tal-ġustizzja, libertà u sigurtà, kif regolata mit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (Titolu V).

Ara wkoll

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna