RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa

Oikeus, vapaus ja turvallisuus

Yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön tarkoituksena on tiivistää jäsenvaltioiden viranomaisten välistä yhteistyötä. Sen avulla pyritään poistamaan erilaisten oikeus- ja hallintojärjestelmien välisten erojen aiheuttamat esteet ja siten parantamaan oikeussuojan saatavuutta. Keskeisellä sijalla on tuomioistuinten päätösten ja muiden päätösten vastavuoroisen tunnustamisen ja täytäntöönpanon periaate. Yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävällä yhteistyöllä edistetään vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen V osaston määräysten mukaisesti.

Katso myös

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun