RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Õigusalane koostöö tsiviilasjades

Õigus, vabadus ja turvalisus

Tsiviilasjadega seotud õigusalase koostöö eesmärgiks on liikmesriikide koostöö tugevdamine. Selle sihiks on kõrvaldada õigus- ja haldussüsteemide erinevustest tulenevad takistused ja muuta nõnda kohtu poole pöördumine lihtsamaks. Koostöö nurgakiviks on kohtuotsuste ja kohtuväliste lahendite vastastikuse tunnustamise ja täitmise põhimõte. Õigusalane koostöö tsiviilasjades toetab vabadusel, õigusel ja turvalisusel rajanevat ala, mida reguleerib Euroopa Liidu toimimise leping (V jaotis).

Vt ka:

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles