RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Civilretligt samarbejde

Retfærdighed, frihed og sikkerhed

Det retlige samarbejde i civilretlige sager skal føre til et tæt samarbejde mellem medlemsstaternes myndigheder. Formålet er at fjerne alle hindringer, der skyldes forskelle mellem de forskellige rets- og administrationssystemer, og dermed lette adgangen til domstolsprøvelse. Centralt er princippet om gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser samt afgørelser i udenretslige sager. Det retlige samarbejde i civilretlige sager bidrager til opretholdelsen af et område med retfærdighed, frihed og sikkerhed som stadfæstet i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (afsnit V).

Se endvidere

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top