RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси

Правосъдие, свобода и сигурност

Съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси цели да установи по-тясно сътрудничество между органите на държавите-членки. То се стреми да отстрани препятствията, произтичащи от несъвместимостта между различните правни и административни системи, и така да улесни достъпа до правосъдието. Неговият крайъгълен камък е принципът на взаимно признаване и изпълнение на присъдите и на съдебните решения, произтичащи от извънсъдебните дела. Съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси допринася за пространството на правосъдие, свобода и сигурност, управлявано чрез Договора за функционирането на Европейския съюз (дял V).

Вижте още

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата