RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rättvisa, frihet och säkerhet

Rättvisa, frihet och säkerhet

Syftet med att upprätta ett område för rättvisa, frihet och säkerhet var att säkra människors fria rörlighet och att ge medborgarna ett starkt skydd. Det innefattar politikområden som sträcker sig från förvaltningen av EU:s yttre gränser till rättsligt samarbete i civilrättsligt och straffrättsligt hänseende. Vidare omfattas asyl- och invandringspolitik, polisiärt samarbete och bekämpning av brottslighet (kamp mot terrorism, organiserad brottslighet, människohandel, narkotika, etc.).
Upprättandet av ett område för rättvisa, frihet och säkerhet vilar på Tammerforsprogrammet (1999-2004), Haagprogrammet (2004-2009) och Stockholmsprogrammet (2010-2014). Det grundas på fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (avdelning V), genom vilket reglerna för “området för rättvisa, frihet och säkerhet” fastställs.

 • Fri rörlighet för personer, asyl och invandring
  Schengenområdet och -samarbetet, Schengens informationssystem, Fri rörlighet för unionsmedborgare i EU, Passage över de yttre gränserna, Asylpolitik, Invandring, Rättigheter för medborgare i tredjeländer, Illegal invandring, Återtagande, Förbindelser med tredjeländer
 • Civilrättsligt samarbete
  Civila och kommersiella rättigheter, Europeisk avtalsrätt, Tillämplig lag för avtalsförpliktelser, Utomobligatoriska förpliktelser, Rättsligt nätverk på privaträttens område, Behörighet, Erkännande och verkställighet av domar, Underhållsskyldigheter
 • Straffrättsligt samarbete
  Eurojust, Europeiskt nätverk för kontaktpunkter, Ömsesidigt erkännande, Europeisk arresteringsorder, Krigsförbrytelser
 • Polis- och tullsamarbete
  Polissamarbete, Europol, Upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, Tullsamarbete, Avtal med tredjeland
 • Unionsmedborgarskap
  Aktivt europeiskt medborgarskap, Rösträtt och valbarhet vid kommunala val, Rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet, Diplomatiskt och konsulärt skydd
 • Bekämpning av diskriminering
  Bekämpning av rasism, främlingsfientlighet och antisemitism, Jämställdhet, Sociala åtgärder för särskilda målgrupper
 • Bekämpning av terrorism
  Strategi och handlingsplan, Finansering, Skydd, Efterspaning, Beredskap, Tillgång till och utbyte av information, Handlingsplaner
 • Bekämpning av organiserad brottslighet
  Bekämpning av organiserad brottslighet, Förebyggande av brottslighet, Handel med skjutvapen, Cyberbrottslighet, Penningtvätt, Miljöskydd, Ekonomisk och finansiell brottslighet
 • Kampen mot människohandel
  Expertgrupp för frågor om människohandel, Skydd av barn, Skydd av kvinnor
 • Kampen mot droger
  Handlingsplan mot narkotika, Narkotikahandel, Narkotikaframställning
 • Rättvisa, frihet och säkerhet: utvidgningen
  Utvidgningen, Kandidatländerna och gemenskapens regelverk
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början