RSS
Index alfabetic

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Justiţie, libertate şi securitate

Justiţie, libertate şi securitate

Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie a fost creat pentru a asigura libera circulaţie a persoanelor şi pentru a oferi un înalt nivel de protecţie cetăţenilor. Acesta reuneşte diverse domenii de politici, de la gestionarea frontierelor externe ale Uniunii Europene la cooperarea judiciară în materie civilă şi penală. Include, de asemenea, politicile în domeniul azilului şi imigraţiei, cooperarea poliţienească şi lupta împotriva infracţionalităţii (terorism, crimă organizată, traficul de persoane, droguri etc.).
Crearea Spaţiului de libertate, securitate şi justiţie se bazează pe programele de la Tampere (1999-2004), Haga (2004-2009) şi Stockholm (2010-2014). Acesta derivă din Titlul V al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, care reglementează Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie.

 • Libera circulaţie a persoanelor, azil şi imigraţie
  Spaţiul şi cooperarea Schengen, Sistemul de Informaţii Schengen, Libera circulaţie a cetăţenilor europeni în Uniunea Europeană, Trecerea frontierelor externe, Vize, Azil, Imigraţie, Drepturile cetăţenilor ţărilor terţe, Imigraţia ilegală, Returnare, Relaţiile cu ţările terţe
 • Cooperarea judiciară în materie civilă
  Drepturi civile şi comerciale, Dreptul european al contractelor, Legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, Obligaţii necontractuale, Reţeaua judiciară în materie civilă şi penală, Competenţa, Recunoaşterea şi executarea hotărârilor, Obligaţii de întreţinere
 • Cooperarea judiciară în materie penală
  Eurojust, Reţeaua europeană a punctelor de contact, Recunoaşterea reciprocă, Mandatul european de arestare, Crime de război
 • Cooperarea poliţienească şi vamală
  Cooperarea poliţienească, Europol, Menţinerea ordinii şi siguranţei publice, Cooperarea vamală, Acorduri cu ţările terţe
 • Cetăţenia Uniunii
  Cetăţenia activă a Uniunii, Alegeri locale dreptul de a vota şi de a candida, Alegeri europene: dreptul de a vota şi de a candida, Protecţia diplomatică şi consulară
 • Lupta împotriva discriminării
  Lupta împotriva rasismului, xenofobiei şi antisemitismului, Egalitatea între femei şi bărbaţi, Măsuri sociale pentru grupuri-ţintă
 • Lupta împotriva terorismului
  Prevenire, Finanţare, Protecţie, Urmărire, Răspuns, Accesul la informaţii şi schimbul de informaţii, Planuri de acţiune
 • Lupta împotriva criminalităţii organizate
  Lupta împotriva criminalităţii organizate, Prevenirea criminalităţii, Traficul de arme, Criminalitatea informatică, Spălarea banilor, Protecţia mediului, Criminalitatea economică şi financiară
 • Lupta împotriva traficului de persoane
  Grupuri de experţi privind traficul de persoane, Protecţia copilului, Protecţia femeilor
 • Lupta împotriva drogurilor
  Strategia antidrog, Traficul de droguri, Producţia de droguri
 • Justiţie, libertate şi securitate: extinderea
  Extinderea, Ţări candidate şi acquis-ul comunitar
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii