RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo

Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości została utworzona, by zapewnić swobodny przepływ osób oraz zaoferować wyższy poziom ochrony obywateli. Obejmuje ona obszary polityczne od zarządzania granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej po współpracę sądową w sprawach cywilnych i karnych. Uwzględnia także politykę azylową i imigracyjną, współpracę policyjną oraz zwalczanie przestępczości (terroryzm, przestępczość zorganizowaną, handel ludźmi, narkotyki itd.).
Utworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości opiera się na programach z Tampere (1999–2004), Hagi (2004–2009) oraz Sztokholmu (2010–2014). Wywodzi się ona z Tytułu V Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który reguluje „Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”.

 • Swobodny przepływ osób, azyl i imigracja
  Strefa Schengen i współpraca, System Informacyjny Schengen, swobodny przepływ europejskich obywateli w Unii, przenikanie granic zewnętrznych, wizy, azyl, imigracja, prawa obywateli spoza UE, nielegalna imigracja, powrót, stosunki z państwami spoza UE
 • Współpraca sądowa w sprawach cywilnych
  Prawa cywilne i handlowe, europejskie prawo umów, prawo obowiązujące dla zobowiązań umownych, zobowiązania pozaumowne, sieć sądowa w sprawach karnych i cywilnych, jurysdykcja, uznawanie i egzekwowanie orzeczeń, zobowiązania alimentacyjne
 • Współpraca sądowa w sprawach karnych
  Eurojust, europejska sieć punktów kontaktowych, wzajemne uznawanie, europejski nakaz aresztowania, zbrodnie wojenne
 • Współpraca policyjna i celna
  Współpraca policyjna, Europol, zachowanie porządku publicznego i bezpieczeństwa, współpraca celna, porozumienia z państwami spoza UE
 • Obywatelstwo Unii
  Aktywne obywatelstwo w Unii, wybory samorządowe: prawo do głosowania i kandydowania, wybory europejskie: prawo do głosowania i kandydowania, ochrona dyplomatyczna i konsularna
 • Zwalczanie dyskryminacji
  Zwalczanie rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu, równość płci, środki społeczne dla grup docelowych
 • Walka z terroryzmem
  Zapobieganie, finansowanie, ochrona, ściganie, reagowanie, dostęp do informacji i ich wymiana, plany działań
 • Walka z przestępczością zorganizowaną
  Walka z przestępczością zorganizowaną, zapobieganie przestępczości, przemyt broni, cyberprzestępczość, pranie pieniędzy, ochrona środowiska, przestępczość gospodarcza i finansowa
 • Zwalczanie handlu ludźmi
  Grupa ekspertów ds. handlu ludźmi, ochrona dzieci, ochrona kobiet
 • Walka z narkotykami
  Strategia antynarkotykowa, handel narkotykami, produkcja narkotyków
 • Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo: rozszerzenie
  Rozszerzenie, kraje kandydujące i dorobek prawny Wspólnoty
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony