RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Justitie, vrijheid en veiligheid

Justitie, vrijheid en veiligheid

De ruimte van vrijheid, veiligheid en recht werd tot stand gebracht om het vrije verkeer van personen te waarborgen en de burgers een hoog niveau van bescherming te bieden. Het omvat een hele reeks beleidsterreinen: het beheer van de buitengrenzen van de Unie, justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken, asiel en immigratie, politiële samenwerking en criminaliteitsbestrijding (terrorisme, georganiseerde criminaliteit, mensenhandel, drugs, enz.).
De totstandbrenging van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht vindt haar oorsprong in het programma van Tampere (1999-2004), het Haags programma (2004-2009) en het programma van Stockholm (2010-2014). Deze ruimte is gebaseerd op titel V van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht regelt.

 • Vrij verkeer van personen, asielbeleid, immigratie
  Schengenruimte, Schengeninformatiesysteem, Vrije verplaatsing van Europese burgers in de Unie, Overschrijding van de buitengrenzen, Visum, Asielbeleid, Immigratiebeleid, Rechten van onderdanen van derde landen, Illegale immigratie, Overname, Betrekkingen met derde landen
 • Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken
  Burgerlijk en handelsrecht, Europees verbintenissenrecht, Wet op contractuele verbintenissen, Niet-contractuele verbintenissen, Justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken, Bevoegdheid, Erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen, Onderhoudsverplichtingen
 • Justitiële samenwerking in strafzaken
  Eurojust, Europees netwerk van contactpunten, Wederzijdse erkenning, Europees arrestatiebevel, Oorlogsmisdaden
 • Politie- en douanesamenwerking
  Politiële samenwerking, Europol, Handhaving van de orde en de openbare veiligheid, Douanesamenwerking, Overeenkomsten met derde landen
 • Burgerschap van de Unie
  Actief Europees burgerschap, Actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen, Actief en passief kiesrecht bij verkiezingen voor het Europees Parlement, Diplomatieke en consulaire bescherming
 • Bestrijding van discriminatie
  Bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme, Gelijke kansen voor vrouwen en mannen, Sociale acties voor bepaalde doelgroepen
 • Bestrijding van terrorisme
  Voorkoming, Financiering, Bescherming, Vervolging, Reactie, Toegang tot en uitwisseling van informatie, Actieplannen
 • Bestrijding van de georganiseerde misdaad
  Bestrijding van de georganiseerde misdaad, Criminaliteitspreventie, Handel in vuurwapen, Cybercriminaliteit, Witwassen van geld, Milieubescherming, Economische en financiële misdaad
 • Bestrijding van mensenhandel
  Deskundigengroep mensenhandel, Bescherming van kinderen, Bescherming van vrouwen
 • Drugsbestrijding
  Drugsstrategie, Drugshandel, Drugsproductie
 • Justitie, vrijheid en veiligheid: uitbreiding
  Uitbreiding, Kandidaat-lidstaten en het acquis communautaire
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven