RSS
Abėcėlinė rodyklė

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Teisingumas, laisvė ir saugumas

Teisingumas, laisvė ir saugumas

Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė buvo sukurta siekiant užtikrinti laisvą asmenų judėjimą ir gerą piliečių apsaugą. Ji apima įvairias politikos sritis nuo Europos Sąjungos išorinių sienų valdymo iki teismų bendradarbiavimo civilinėse ir baudžiamosiose bylose. Ji taip pat apima prieglobsčio ir imigracijos politiką ir kovą su nusikalstamumu (terorizmu, organizuotu nusikalstamumu, prekyba žmonėmis, narkotikais ir t. t.).
Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė kuriama remiantis Tamperės (1999–2004 m.), Hagos (2004–2009 m.) ir Stokholmo (2010–2014 m.) programomis. Ji grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo V antraštine dalimi, kurioje aprašoma „Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė“.

 • Laisvas asmenų judėjimas, prieglobstis ir imigracija
  Šengeno erdvė ir bendradarbiavimas, Šengeno informacinė sistema, laisvas Europos piliečių judėjimas Sąjungos erdvėje, išorės sienos kirtimas, vizos, prieglobstis, imigracija, ne ES šalių piliečių teisės, neteisėta imigracija, grįžimas, ryšiai su ne ES šalimis
 • Teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose
  Pilietinės ir komercinės teisės, Europos sutarčių teisė, sutartinėms prievolėms galiojantys įstatymai, nesutartinės prievolės, teisminis tinklas baudžiamosiose ir civilinėse bylose, jurisdikcija, sprendimų pripažinimas ir vykdymas, išlaikymo prievolės
 • Teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose
  Eurojustas, Europos informacijos centrų tinklas, tarpusavio pripažinimas, Europos arešto orderis, karo nusikaltimai
 • Policijos ir muitinės bendradarbiavimas
  Policijos bendradarbiavimas, Europolas, viešosios tvarkos ir saugumo palaikymas, muitinės bendradarbiavimas, susitarimai su ne ES šalimis
 • Sąjungos pilietybė
  Aktyvus Sąjungos pilietiškumas, savivaldybių rinkimai: teisė balsuoti ir kandidatuoti, Europos rinkimai: teisė balsuoti ir kandidatuoti, diplomatinė ir konsulinė apsauga
 • Kova su diskriminacija
  Kova su rasizmu, ksenofobija ir antisemitizmu, lyčių lygybė, socialinės priemonės tikslinėms grupėms
 • Kova su terorizmu
  Prevencija, finansavimas, apsauga, persekiojimas, reagavimas, prieiga prie informacijos ir keitimasis informacija, veiksmų planai
 • Kova su organizuotu nusikalstamumu
  Kova su organizuotu nusikalstamumu, nusikalstamumo prevencija, ginklų kontrabanda, elektroniniai nusikaltimai, pinigų plovimas, aplinkos apsauga, ekonominiai ir finansiniai nusikaltimai
 • Kova su prekyba žmonėmis
  Ekspertų grupė dėl prekybos žmonėmis, vaikų apsauga, moterų apsauga
 • Kova su narkotikais
  Kovos su narkotikais strategija, prekyba narkotikais, narkotikų gamyba
 • Teisingumas, laisvė ir saugumas: ES plėtra
  ES plėtra, paraiškas pateikusios valstybės ir Bendrijos teisynas
Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią