RSS
Innéacs A - Z

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ceartas, saoirse agus slándáil

Ceartas, saoirse agus slándáil

Cruthaíodh limistéar saoirse, slándála agus ceartais chun saorghluaiseacht daoine a chinntiú agus ardleibhéal cosanta a thairiscint do shaoránaigh. Réimsí beartais ó bhainistíocht teorainneacha seachtracha an Aontais Eorpaigh go comhar breithiúnach in ábhair shibhialta agus coiriúla a chuimsítear ann. Áirítear air beartais tearmainn agus inimirce, comhar póilíneachta, agus an comhrac i gcoinne na coireachta (sceimhlitheoireacht, coireacht eagraithe, gáinneáil ar dhaoine, drugaí, srl.).
Is ar chláir Tampere (1999-04), na Háige (2004-09) agus Stócólm (2010-14) atá cruthú an limistéir saoirse, slándála agus ceartais bunaithe. Is de Theideal V den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a thagann sé, teideal ina rialaítear an “Limistéar saoirse, slándála agus ceartais”.

 • Saorghluaiseacht daoine, tearmann agus inimirce
  Limistéar Schengen agus comhar, Córas Faisnéise Schengen, Saorghluaiseacht saoránach Eorpach laistigh den Aontas, Briseadh trí theorainneacha seachtracha, Víosaí, Tearmann, Inimirce, Cearta náisiúnach de chuid tíortha nach tíortha AE iad, Inimirce neamhdhleathach, Filleadh, Caidreamh le tíortha nach tíortha AE iad
 • Comhar breithiúnach in ábhair shibhialta
  Cearta sibhialta agus tráchtála, Dlí Eorpach na gconarthaí, An dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí conarthacha, Oibleagáidí neamhchonarthacha, Gréasán breithiúnach in ábhair choiriúla agus in ábhair shibhialta, Dlínse, Aithint agus forghníomhú cinntí, Oibleagáidí cothabhála
 • Comhar breithiúnach in ábhair choiriúla
  Eurojust, gréasán Eorpach de phointí teagmhála, Aitheantas frithpháirteach, Barántas gabhála Eorpach, Coireanna cogaidh
 • Comhar póilíneachta agus comhar custaim
  Comhar póilíneachta, Europol, Ord poiblí agus sábháilteacht phoiblí a chaomhnú, Comhar custaim, Comhaontuithe le tíortha nach tíortha AE iad
 • Saoránacht an Aontais
  Saoránacht ghníomhach an Aontais, Toghcháin chathracha: an ceart vótála agus an ceart seasaimh, toghcháin Eorpacha: an ceart vótála agus an ceart seasaimh, Cosaint taidhleoireachta agus chonsalach
 • Idirdhealú a chomhrac
  Ciníochas, seineafóibe agus frith-Sheimíteachas a chomhrac, Comhionannas inscne, Bearta sóisialta le haghaidh spriocghrúpaí
 • Comhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta
  Cosc, Airgeadas, Cosaint, Saothrú, Freagairt, Teacht ar agus malartú faisnéise, Pleananna gníomhaíochta
 • Comhrac i gcoinne na coireachta eagraithe
  Comhrac i gcoinne na coireachta eagraithe, Cosc na coiriúlachta, Smuigléireacht gunnaí, Cibearchoireacht, Sciúradh airgid, Caomhnú an chomhshaoil, Coiriúlacht eacnamaíoch agus airgeadais
 • Comhrac i gcoinne gáinneála ar dhaoine
  Grúpa saineolaithe maidir le gáinneáil ar dhaoine, Cosaint leanaí, Cosaint na mban
 • Drugaí a chomhrac
  Straitéis fhrithdhrugaí, Gáinneáil ar dhrugaí, Táirgeadh drugaí
 • Ceartas, saoirse agus slándáil: méadú
  Méadú, Tíortha is iarrthóirí agus acquis an Chomhphobail
Fógra dlíthiúil | Maidir leis an láithreán seo | Cuardaigh | Teagmháil | Barr an leathanaigh