RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Oikeus, vapaus ja turvallisuus

Oikeus, vapaus ja turvallisuus

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue luotiin turvaamaan henkilöiden vapaa liikkuvuus ja varmistamaan kansalaisten korkeatasoinen suojelu. Kyseinen alue kattaa useita politiikanaloja Euroopan unionin ulkorajojen valvonnasta siviili- ja rikosasioissa tehtävään oikeudelliseen yhteistyöhön. Lisäksi se käsittää turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan, poliisiyhteistyön sekä rikollisuuden torjunnan (terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden, ihmiskaupan ja huumausaineiden torjunnan jne.).
Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue perustettiinTampereen ohjelman (1999–2004), Haagin ohjelman (2004–2009) ja Tukholman ohjelman (2010–2014) nojalla. Sen oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen V osasto, jossa annetaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevia määräyksiä.

 • Henkilöiden vapaa liikkuvuus, turvapaikka-asiat ja maahanmuutto
  Schengenin alue, Schengenin tietojärjestelmä, Euroopan unionin kansalaisten vapaa liikkuvuus unionin alueella, Ulkorajojen ylittäminen, Viisumit, Turvapaikkapolitiikka, Maahanmuuttopolitiikka, Kolmansien maiden kansalaisten oikeudet, Laiton maahanmuutto, Takaisinotto, Suhteet kolmansiin maihin
 • Yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa
  Siviili- ja kauppaoikeus, EU:n sopimusoikeus, Sopimusvelvotteisiin sovellettava laki, Sopimuksenulkoiset velvoitteet, Siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellinen verkosto, Toimivalta, Tuomioiden tunnustaminen ja toimeenpano, Elatusapu
 • Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa
  Eurojust, Eurooppalainen yhteyspisteiden verkosto, Vastavuoroinen tunnustaminen, Eurooppalainen pidätysmääräys, Sotarikokset
 • Poliisi- ja tulliyhteistyö
  Poliisiyhteistyö, Europol, Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen, Tulliyhteistyö, Sopimukset kolmansien maiden kanssa
 • Unionin kansalaisuus
  Unionin aktiivinen kansalaisuus, Kunnallinen äänioikeus ja vaalikelpoisuus, Äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa, Diplomaatti- ja konsuliviranomaisten antama suojelu
 • Syrjinnän torjunta
  Rasismin torjunta, Muukalaisviha ja antisemitismi, Naisten ja miesten välinen tasa-arvo, Ryhmille kohdistetut sosiaalitoimet
 • Terrorismin torjunta
  Ennaltaehkäisy, Rahoitus, Suojaus, Toiminnan estäminen, Varautuminen, Tiedonsaanti ja tiedonvaihto, Toimintaohjelmat
 • Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta
  Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta, Rikollisuuden ehkäiseminen, Ampuma-aseiden laiton kauppa, Tietoverkkorikollisuus, Rahanpesu, Ympäristönsuojelu, Talousrikollisuus
 • Ihmiskaupan torjunta
  Ihmiskauppaa käsittelevä asiantuntijaryhmä, Lasten suojelu, Naisten suojelu
 • Huumausaineiden torjunta
  Huumeidenvastainen strategia, Huumausainekauppa, Huumausaineiden valmistus
 • Oikeus, vapaus ja turvallisuus: laajentuminen
  Laajentuminen, Ehdokasmaat ja yhteisön säännöstö
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun