RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Spravedlnost, svoboda a bezpečnost

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost

Oblast svobody, bezpečnosti a práva byla vytvořena s cílem zajistit volný pohyb osob a nabídnout vysokou úroveň ochrany občanům. Spadají sem oblasti politiky od řízení vnějších hranic Evropské unie až po soudní spolupráci v občanských a trestních věcech. Patří sem i azylové a imigrační politiky, policejní spolupráce a boj proti trestné činnosti (terorismus, organizovaný zločin, obchodování s lidmi, drogy atd.).
Vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva se zakládá na programech z Tampere (1999–2004), Haagu (2004–2009) a Stockholmu (2010–2014). Tyto oblasti se odvozují z hlavy V Smlouvy o fungování Evropské unie, která upravuje „prostor svobody, bezpečnosti a práva“.

 • Volný pohyb osob, azyl a přistěhovalectví
  Schengenský prostor a spolupráce, Schengenský informační systém, volný pohyb občanů v rámci Unie, pronikání vnějších hranic, víza, azyl, přistěhovalectví, práva státních příslušníků třetí země, ilegální imigrace, návrat, vztahy se třetími zeměmi
 • Soudní spolupráce v občanských věcech
  Občanská a obchodní práva, evropské smluvní právo, právo rozhodné pro smluvní závazky, nesmluvní závazky, soudní síť v trestních a občanských věcech, příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí, vyživovací povinnost
 • Soudní spolupráce v trestních věcech
  Eurojust, Evropská síť kontaktních míst, vzájemné uznávání, evropský zatýkací rozkaz, válečné zločiny
 • Policejní a celní spolupráce
  Policejní spolupráce, Europol, udržování veřejného pořádku a bezpečnosti, celní spolupráce, dohody se třetími zeměmi
 • Občanství Unie
  Aktivní občanství Unie, obecní volby: právo volit a být volen, volby do Evropského parlamentu: právo volit a být volen, diplomatická a konzulární ochrana
 • Boj proti diskriminaci
  Boj proti rasismu, xenofobii a antisemitismu, rovnost žen a mužů, sociální opatření pro cílové skupiny
 • Boj proti terorismu
  Prevence, financování, ochrana, stíhání, reakce, přístup k informacím a jejich výměna, akční plány
 • Boj proti organizovanému zločinu
  Boj proti organizovanému zločinu, prevence kriminality, pašování zbraní, počítačová trestná činnost, praní špinavých peněz, ochrana životního prostředí, hospodářská a finanční kriminalita
 • Boj proti obchodování s lidmi
  Odborná skupina pro otázky obchodování s lidmi, ochrana dětí, ochrana žen
 • Boj proti užívání drog
  Protidrogové strategie, obchod s drogami, výroba drog
 • Spravedlnost, svoboda a bezpečnost: rozšíření
  Rozšíření, kandidátské země a acquis Společenství
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky