RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Οικογενειακή επανένωση

Στόχος της οδηγίας αυτής είναι να καθορίσει τους όρους στα πλαίσια των οποίων ασκείται το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια των κρατών μελών.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης.

ΣΥΝΟΨΗ

Η οδηγία αποσκοπεί στη θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, ώστε να μπορούν τα μέλη των οικογενειών υπηκόων τρίτων χωρών που κατοικούν νόμιμα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να επανενώνονται στο κράτος μέλος κατοικίας των εν λόγω υπηκόων. Στόχος είναι η προστασία της οικογενειακής ενότητας και η διευκόλυνση της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών.

Η οδηγία δεν ισχύει στην Ιρλανδία, τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Πέραν τούτου, προσφέρει το έδαφος για ενδεχόμενους ευνοϊκότερους όρους που θα γίνονται αποδεκτοί από τις εθνικές νομοθεσίες.

Όροι

Δικαίωμα σε οικογενειακή επανένωση έχουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής τουλάχιστον ενός έτους σε ένα από τα κράτη μέλη και έχουν εύλογη προοπτική απόκτησης του δικαιώματος μόνιμης διαμονής.

Αντίθετα, η οδηγία δεν εφαρμόζεται σε μέλη οικογενειών πολιτών της Ένωσης ή υπηκόων τρίτης χώρας οι οποίοι ζητούν την αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα και για την αίτηση των οποίων δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ή υπηκόων που απολαύουν προσωρινών μορφών προστασίας.

Δικαιούνται την οικογενειακή επανένωση:

  • ο (η) σύζυγος του (της) αιτούντος (αιτούσας) την επανένωση·
  • τα ανήλικα τέκνα του ζεύγους (δηλαδή τα ανύπανδρα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το νόμιμο έτος ενηλικίωσης που ισχύει στο εκάστοτε κράτος μέλος), ή ενός εκ των δύο μελών του ζεύγους, εφόσον έχει την επιμέλεια και την ευθύνη συντήρησης, περιλαμβανομένων και των υιοθετημένων παιδιών.

Τα κράτη μέλη παραμένουν ελεύθερα να εξουσιοδοτούν υπό ορισμένους όρους την οικογενειακή επανένωση:

  • των ανιόντων σε ευθεία γραμμή και πρώτου βαθμού (πατρός και μητρός του αλλοδαπού υπηκόου)·
  • των ανύπανδρων ενήλικων παιδιών·
  • του ανύπανδρου συντρόφου.

Η πολυγαμία δεν αναγνωρίζεται: μία μόνο σύζυγος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της επανένωσης. Εξάλλου, τα παιδιά των μη επίσημα αναγνωρισμένων συζύγων εξαιρούνται από το δικαίωμα επανένωσης, εκτός εάν το απαιτεί το συμφέρον τους (κατ’ εφαρμογή της Σύμβασης των δικαιωμάτων του παιδιού του 1989).

Επιτρέπεται επίσης στα κράτη μέλη να απαιτούν από τους υπήκοους τρίτων χωρών και τους/τις συζύγους τους να έχουν συμπληρώσει το ελάχιστο όριο ηλικίας (σε καμία περίπτωση άνω των 21 ετών) για να μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης.

Διαδικασία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν αν ο ίδιος ο αλλοδαπός υπήκοος ή τα μέλη της οικογενείας του που επιθυμούν να επανενωθούν μαζί του/της οφείλουν να υποβάλουν την αίτηση οικογενειακής επανένωσης. Εκτός από ειδικές περιπτώσεις, το μέλος της οικογένειας το οποίο αφορά η επανένωση πρέπει να βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διαδικασία. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την οικογενειακή σχέση και την τήρηση των προβλεπομένων όρων. Το αίτημα πρέπει να εξετάζεται εντός έξι μηνών το μέγιστο από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

Μπορεί να ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο να διαθέτει στέγη που να ανταποκρίνεται στους γενικούς κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, ασφάλιση ασθένειας και σταθερούς πόρους για να καλύψει τις ανάγκες διαβίωσης του ιδίου και των μελών της οικογενείας του/της. Επιπλέον, μπορεί να του/της ζητηθεί να συμμορφωθεί με τα μέτρα ένταξης βάσει του διεθνούς δικαίου, καθώς και να έχει διαμείνει στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους για ορισμένο διάστημα το οποίο να μην υπερβαίνει τα δύο έτη, προτού επιτραπεί στα μέλη της οικογένειάς του/της να επανενωθούν μαζί του/της.

Η είσοδος και η παραμονή ενός μέλους της οικογένειας μπορούν να απαγορευθούν για λόγους δημοσίας τάξεως, εσωτερικής ασφάλειας και δημόσιας υγείας. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση απάτης (παραχάραξη εγγράφων, λευκός γάμος, κλπ.). Για τους ίδιους λόγους μπορεί να αφαιρεθεί ή να μην ανανεωθεί μία ήδη χορηγηθείσα άδεια.

Τα πρόσωπα στα οποία δεν χορηγήθηκε άδεια, δεν ανανεώθηκε ή αφαιρέθηκε η άδεια, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν σχετική έφεση ενώπιον δικαστηρίου.

Εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις για την οικογενειακή επανένωση των προσφύγων – ειδικότερα, όσον αφορά την έννοια του μέλους της οικογενείας, τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους οικογενειακούς δεσμούς, τις συνθήκες όσον αφορά τη στέγαση, την ασφάλιση ασθένειας, τους σταθερούς πόρους και τη συμμόρφωση προς τα μέτρα ένταξης.

Δικαιώματα των μελών της οικογένειας

Τα μέλη της οικογένειας του αλλοδαπού υπηκόου δικαιούνται άδεια διαμονής ίδιας διάρκειας με αυτήν του προσώπου με το οποίο επανενώνονται και έχουν στον ίδιο βαθμό με το πρόσωπο αυτό δικαίωμα πρόσβασης στην παιδεία, την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση.

Μετά από πέντε χρόνια παραμονής (το αργότερο), οι σύζυγοι ή ανύπανδροι σύντροφοι και τα τέκνα που έχουν ενηλικιωθεί δικαιούνται ατομική άδεια διαμονής.

Το εθνικό δίκαιο καθορίζει τους όρους που ισχύουν σχετικά με την αδειοδότηση και τη διάρκεια της ατομικής άδειας διαμονής. Σε περίπτωση διακοπής του οικογενειακού δεσμού, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν την αδειοδότηση.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2003/86/ΕΚ

3.10.2003

3.10.2005

ΕΕ L 251 της 3.10.2003

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/86/EΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης [COM(2008) 610 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].
Βάσει της έκθεσης, η οδηγία έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο σχεδόν όλων των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Ωστόσο, σε μερικές περιπτώσεις, διαπιστώθηκε λανθασμένη μεταφορά ή κακή εφαρμογή της οδηγίας, ειδικότερα όσον αφορά τη διευκόλυνση χορήγησης θεωρήσεων, τη χορήγηση ατομικής άδειας διαμονής, το σεβασμό του πρωταρχικού συμφέροντος των τέκνων, το δικαίωμα έφεσης και τις ευνοϊκότερες διατάξεις οικογενειακής επανένωσης των προσφύγων. Σε γενικές γραμμές, η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών στον τομέα της οικογενειακής επανένωσης παραμένει περιορισμένη. Η Επιτροπή σκοπεύει να παρακολουθήσει την παρούσα έκθεση για να εξασφαλίσει τη σωστή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Θα εκπονήσει επιπλέον πράσινη βίβλο για την οικογενειακή επανένωση με σκοπό την ευρεία διαβούλευση των ενδιαφερομένων μερών.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27.10.2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας