RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 13 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Procedura unică de eliberare a unui permis de şedere şi a unui permis de muncă, precum şi a unei baze comune de drepturi pentru lucrătorii din ţările terţe

Această propunere stabileşte un permis unic de şedere şi de muncă, precum şi procedura de obţinere a acestuia. De asemenea, aceasta defineşte drepturile pe care le au lucrătorii din ţări terţe care beneficiază de acest permis, indiferent dacă sunt nou admişi pe teritoriul unui stat membru sau dacă sunt deja rezidenţi ai statului respectiv.

PROPUNERE

Propunere de directivă a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind o procedură unică de solicitare pentru eliberarea unui permis unic care să autorizeze resortisanţii ţărilor terţe să fie rezidenţi şi să lucreze pe teritoriul unui stat membru şi de stabilire a unui set comun de drepturi pentru lucrătorii din ţări terţe care sunt rezidenţi legal într-un stat membru.

SINTEZĂ

Această propunere este aplicabilă resortisanţilor ţărilor terţe care doresc să fie admişi pe teritoriul unui stat membru pentru a fi rezidenţi şi a lucra acolo şi celor care sunt deja rezidenţi în statul respectiv şi au obţinut dreptul de a lucra acolo. Aceasta defineşte:

 • un permis unic de şedere şi de muncă;
 • o procedură unică de obţinere a acestui permis;
 • drepturile ataşate acestui permis;
 • un set de drepturi pentru toţi lucrătorii din ţări terţe deja admişi, dar care nu beneficiază de statutul de rezident pe termen lung.

Cu toate acestea, durata permisului şi condiţiile în care se poate obţine, reînnoi şi anula se decid la nivel naţional.
Această propunere nu priveşte resortisanţii ţărilor terţe:

 • care sunt detaşaţi în cadrul unei prestări de servicii pe teritoriul unui stat membru altul decât acela pe teritoriul căruia aceştia lucrează de obicei;
 • care sunt transferaţi în cadrul întreprinderii lor;
 • care sunt lucrători sezonieri;
 • care sunt candidaţi la statutul de refugiat;
 • care beneficiază de statutul de rezident pe termen lung;
 • a căror expulzare a fost suspendată.

Fiecare stat membru desemnează o autoritate competentă, însărcinată să primească cererile şi să elibereze permisul unic. Această autoritate prelucrează orice cerere şi adoptă o decizie motivată - dacă este necesar, implicând alte autorităţi pe baza condiţiilor prevăzute de legislaţia naţională. Autoritatea competentă desemnată notifică decizia sa în scris către solicitant. În cazul în care cererea este respinsă sau în care permisul nu este reînnoit, solicitantul o poate contesta la o instanţă judecătorească.

Modelul permisului unic este cel descris în Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe.

Niciun alt permis nu este eliberat de către statele membre.

Acest permis permite resortisanţilor ţărilor membre:

 • să intre, să iasă sau să rămână în statul care eliberează permisul;
 • să se deplaseze liber în interiorul acelui stat;
 • să tranziteze celelalte state membre;
 • să exercite activitatea autorizată în baza permisului unic.

Lucrătorii provenind din ţări terţe (care au fost admişi pe teritoriul unui stat membru şi care sunt autorizaţi să lucreze legal acolo) beneficiază de egalitate de tratament cu lucrătorii naţionali în ceea ce priveşte:

 • condiţiile de muncă;
 • afilierea la o organizaţie sindicală sau profesională;
 • educaţia şi formarea profesională;
 • recunoaşterea diplomelor;
 • securitatea socială, inclusiv asistenţa medicală;
 • accesul la bunuri şi servicii, inclusiv procedurile de acces la locuinţe şi asistenţa oferită de serviciile de ocuparea forţei de muncă;
 • avantaje fiscale.

Cu toate acestea, statele membre pot limita extinderea drepturilor privind acordarea de burse de studii, accesul la locuinţe sociale şi plata indemnizaţiilor de şomaj. De asemenea, pot condiţiona accesul la educaţie şi formare profesională de cunoaşterea adecvată a limbii statului gazdă.

În fiecare an, statele membre furnizează Comisiei şi statelor membre statistici privind numărul resortisanţilor ţărilor terţe cărora le-au acordat, refuzat sau reînnoit un permis unic, menţionând naţionalitatea lor şi activitatea lor profesională. La fiecare 3 ani, Comisia prezintă Consiliului şi Parlamentului un raport privind aplicarea directivei şi propune orice modificare utilă.

Context

În planul său de acţiune privind imigraţia ilegală, prezentat la 21 decembrie 2005 şi aprobat de Consiliul European din 14 şi 15 decembrie 2006, Comisia prevedea prezentarea a 5 propuneri legislative cu privire la diferite categorii de resortisanţi ai ţărilor terţe, precum şi un cadru general. Această propunere stabileşte o bază juridică a acestui cadru general.

REFERINŢE ŞI PROCEDURĂ

PropunereJurnalul OficialProcedură
COM(2007) 638_Consultare CNS/2007/0229
Ultima actualizare: 08.01.2008
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii