RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 13 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tartózkodási és munkavállalási engedély kiadására vonatkozó egységes eljárás, harmadik országból érkező munkavállalók jogainak közös bázisa

E javaslat tárgya az egységes tartózkodási és munkavállalási engedély és az annak beszerzésére irányuló eljárás bevezetése. Ezenkívül meghatározza az ilyen engedéllyel rendelkező, harmadik országból érkező munkavállalók jogait is, függetlenül attól, hogy újonnan kapnak-e engedélyt egy tagállamban való tartózkodásra, vagy már ott tartózkodnak.

JAVASLAT

Javaslat – A Tanács 2007. október 23-i irányelve a harmadik országok állampolgárait egy tagállam területén történő tartózkodásra és munkavállalásra jogosító egységes engedély kiállításának kérelmezésére vonatkozó egységes eljárás, továbbá harmadik országokból származó, egy tagállam területén legálisan tartózkodó munkavállalók jogait szabályozó közös bázis bevezetéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a javaslat azokra a harmadik országból származó személyekre vonatkozik, akik tartózkodás és munkavállalás céljából kívánnak egy tagállam területére lépni, valamint azokra, akik már ott tartózkodnak és jogot szereztek a helyben történő munkavállalásra. A javaslat a következőket vezeti be:

 • egy egységes tartózkodási és munkavállalási engedélyt;
 • az ilyen engedélyek beszerzésére vonatkozó egységes eljárást;
 • az engedélyhez kapcsolódó jogokat;
 • egy szabályrendszert az olyan, harmadik országból érkező munkavállalók jogaira vonatkozóan, akik már engedélyt kaptak egy tagállamban való tartózkodásra, de ott nem rendelkeznek huzamos tartózkodásra jogosító státusszal.

Az engedélyek időtartamáról, illetve megszerzésük, meghosszabbításuk és visszavonásuk feltételeiről továbbra is a tagállamok rendelkeznek.
Ez a javaslat nem vonatkozik azokra a harmadik országból érkező állampolgárokra,

 • akik szolgáltatások nyújtása céljából, kiküldetés keretében lépnek egy olyan tagállam területére, amely eltér attól a tagállamtól, amelynek területén általában dolgoznak;
 • akiket saját vállalatukon belül helyeznek át;
 • akik idénymunkásnak minősülnek;
 • akik menekülti státuszért folyamodnak;
 • akik huzamos tartózkodásra jogosító státusszal rendelkeznek;
 • akiknek kiutasítását felfüggesztették.

Minden állam kijelöl egy olyan illetékes hatóságot, amelynek feladata a kérelmek fogadása és az egységes engedélyek kiállítása. Ez a hatóság dolgoz fel minden kérelmet, majd azokról döntést hoz és azt indokolja is. Szükség esetén, a nemzeti jogban meghatározott feltételek alapján más hatóságokat is bevonhat az eljárásba. A kijelölt illetékes hatóság írásban értesíti a kérelmezőt döntéséről. Ha a hatóság elutasította a kérelmet, illetve nem hosszabbította meg az engedélyt, akkor a kérelmező bírósági jogorvoslati eljárást kezdeményezhet.

Az egységes engedély formátuma megtalálható a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben.

Egyéb engedélyt a tagállamok nem állítanak ki.

Ennek az engedélynek a birtokában a harmadik országok állampolgárai jogosultak:

 • az engedélyt kiállító tagállamba belépni, onnan kilépni, illetve ott tartózkodni;
 • az adott tagállam területén szabadon helyet változtatni;
 • egyéb tagállamokon átutazni;
 • az egységes engedélyben meghatározott tevékenységet folytatni.

A harmadik országokból érkező munkavállalók (akik már engedélyt kaptak egy tagállam területén való tartózkodásra, és ott legálisan munkát vállalhatnak) a helyi munkavállalókkal egyenlő bánásmódban részesülnek az alábbiak tekintetében:

 • munkafeltételek;
 • szakszervezethez vagy szakmai szervezethez való csatlakozás;
 • oktatás és szakmai képzés;
 • diplomák elismerése;
 • társadalombiztosítás, beleértve az egészségügyi ellátást;
 • az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, beleértve a szálláshoz való hozzájutást biztosító eljárásokat és a munkaügyi központok általi segítségnyújtást;
 • adókedvezmények.

A tagállamok ellenben korlátozhatják a tanulmányi ösztöndíjak nyújtására, a szociális lakás biztosítására, valamint a munkanélküli segély folyósítására vonatkozó ilyen jogokat. Továbbá, az oktatásban és a szakmai képzésben való részvételhez feltételül szabhatják a fogadó állam nyelvének megfelelő ismeretét.

A tagállamok minden évben statisztikát adnak át a Bizottságnak és a többi tagállamnak: ez a statisztika azoknak a harmadik országból érkező állampolgároknak a nevét, állampolgárságát és foglalkozását tartalmazza, akik részére egységes engedélyt állítottak ki, utasítottak vissza vagy hosszabbítottak meg. A Bizottság háromévente jelentést készít az irányelv alkalmazásáról a Tanács és a Parlament részére, és adott esetben javaslatot tesz az irányelv módosítására.

Háttér

A 2005. december 21-én bemutatott és az Európai Tanács által 2006. december 14–15-én jóváhagyott, legális migrációra irányuló politikájával összhangban a Bizottság úgy tervezte, hogy a harmadik országok állampolgárainak különféle kategóriáira vonatkozóan 5 jogalkotási javaslatot, valamint egy általános keretet terjeszt elő. Ez a javaslat az említett általános keret jogi bázisát határozza meg.

HIVATKOZÁSOK ÉS ELJÁRÁS

JavaslatHivatalos LapEljárás
COM(2007) 638_CNS/2007/0229 konzultációs eljárás
Utolsó frissítés: 08.01.2008
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére