RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Integrációs Alap (2007–2013)

Ez a határozat a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében létrehozza a 2007–2013 közötti időszakban 825 millió euró költségvetéssel rendelkező Európai Integrációs Alapot (EIA).

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 435/2007/EK határozata (2007. június 25.) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a határozat kijelöli az Európai Unión (EU-n) kívüli országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap (EIA) céljait és igazgatásának szabályait. Ezenkívül meghatározza az alap rendelkezésére álló pénzügyi erőforrásokat és elosztásuk kritériumait.

Támogatható intézkedések

Az alap olyan nemzeti és transznacionális és uniós szintű intézkedéseket finanszíroz, amelyek célja az EU-n kívüli országbeli állampolgárok beilleszkedésének megkönnyítése a befogadó országokban, különös tekintettel a nemrég érkezett személyekre. A nemzeti intézkedéseket az EU-tagállamok hajtják végre saját többéves programozásuk keretében, amely összhangban áll az alap fellépéseit meghatározó stratégiai iránymutatásokkal (megosztott igazgatás). Az uniós szintű intézkedésekre biztosított költségvetést a Bizottság kezeli (közvetlen igazgatás).

Az EIA a következő tárgyú nemzeti intézkedéseket támogatja:

  • a beilleszkedési folyamatot támogató megfelelő befogadási eljárások kialakításának és végrehajtásának elősegítése;
  • a beilleszkedési folyamat kidolgozásának és végrehajtásának támogatása, különös tekintettel a befogadó országba nemrég érkezett EU-n kívüli állampolgárokra;
  • az EU-tagállamok azon képességének javítása, hogy kidolgozzák, végrehajtsák, felügyeljék és értékeljék a nem uniós országok állampolgárainak beilleszkedésére vonatkozó politikákat;
  • a nem uniós országbeli állampolgárok beilleszkedését érintő politikák és intézkedések kidolgozásával, végrehajtásával és értékelésével kapcsolatos információk, valamint bevált gyakorlatok cseréjének támogatása az EU-tagállamokon belül és a tagállamok között.

Az EIA a következő tárgyú transznacionális és uniós szintű intézkedéseket támogatja:

  • transznacionális partnerségen alapuló kísérleti projektek és együttműködési hálózatok létrehozása az információcserének és a bevált gyakorlatok cseréjének megkönnyítése céljából;
  • transznacionális tájékoztató és figyelemfelkeltő kampányok szervezése;
  • összehasonlító tanulmányok és közös kísérleti projektek közzététele;
  • az integrációs politika fejlettségi szintjének mérését szolgáló statisztikai eszközök, módszerek és mutatók kidolgozásának támogatása.

A Bizottság minden évben elfogad egy, a prioritásokat meghatározó programot, és közzéteszi a transznacionális projektekre vonatkozó ajánlattételi felhívásokat.

Az alap fellépéseit meghatározó elvek

Az EU által kijelölt prioritásokkal és célkitűzésekkel összhangban az EIA-ból csak olyan nonprofit jellegű intézkedések támogathatók, amelyekre már állami vagy magánforrásokból rendelkezésre állnak társfinanszírozási források. Az alap által nyújtott támogatás nem haladhatja meg a nemzeti fellépések költségének 50%-át. Ez az arány a stratégiai iránymutatásokban megállapított konkrét prioritásokra vonatkozó projektek esetén kivételesen 75%-ra növelhető. Az EU hozzájárulásának aránya a Kohéziós Alapba tartozó tagállamok esetén is 75%-ra emelkedik.

A 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó stratégiai iránymutatásokat a Bizottság fogadja el; ezek meghatározzák az alap egyes célkitűzéseihez kapcsolódó uniós szintű prioritásokat.

Szintén a Bizottság hagyja jóvá az EU-tagállamok többéves programjait a stratégiai iránymutatások alapján; ezek tartalmazzák a célkitűzések elérését szolgáló fellépések leírását és a rájuk vonatkozó stratégiát, valamint a projektfinanszírozásra vonatkozó további információkat. A Bizottság ezenkívül minden évben elfogadja a többéves program végrehajtását célzó adott éves program jóváhagyásáról szóló finanszírozási határozatot.

A bizottság, felülvizsgálat és hatályon kívül helyezés

A Bizottságot a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” bizottság segíti.

Az Európai Parlament és a Tanács ezt a határozatot 2013. június 30-ig felülvizsgálja.

Háttér

Ez a határozat a hágai programban megfogalmazott ajánlásokkal összhangban álló lépéseket tartalmaz, és továbbviszi az integráció területéhez kapcsolódó közös integrációs programot, kísérleti projekteket és előkészítő intézkedéseket (az INTI programot), amelyek a 2005. szeptember 1-én közzétett bizottsági közlemény tárgyát képezték. A 2005. április 6-án közzétett bizottsági közlemény nyomán létrejött „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” című általános program keretében működő alap a 2007 és 2013 közötti időszakban összesen 825 millió euró forrással rendelkezik.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap]
2007/435/EK határozat

2007.6.29.

HL L 168., 2007.6.28.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2008/457/EK határozata (2008. március 5.) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” című általános program keretében a 2008–2013-as időszakra a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap létrehozásáról szóló 2007/435/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tagállamok igazgatási és ellenőrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 167., 2008.6.27.].
Ez a határozat írja elő az EU-tagállamok által, az EIA keretében alkalmazott intézkedésekre vonatkozó szabályokat. Rendelkezéseket tartalmaz a kijelölt hatóságokról, valamint a feladatoknak e hatóságokra történő átruházásáról. A határozat továbbá kilátásba helyezi egy olyan kézikönyv összeállítását az EU-tagállamok által, amely rögzíti az alapnak a kijelölt hatóságok általi felhasználására vonatkozó eljárásokat és gyakorlati szabályokat. Ezenkívül a határozat felsorolja azokat az információkat, amelyeket az EU-tagállamoknak be kell nyújtaniuk a Bizottság felé az alap felhasználásával kapcsolatban, különös tekintettel igazgatási és ellenőrzési rendszerük leírására és a szabálytalanságok jelentésére. Az előbbiekkel kapcsolatban az információkat lehetőleg elektronikus úton is be kell nyújtani. E célra a Bizottság számítógépes rendszert fog kialakítani. Végül a határozat lefekteti a kedvezményezetteknek szolgáltatandó információkra, valamint az alappal kapcsolatos nyilvános tájékoztatásra vonatkozó szabályokat.

Utolsó frissítés: 10.08.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére