RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Gemeenschappelijke vluchten voor de verwijdering van illegale migranten

Doel van deze beschikking is het coördineren van door twee of meer lidstaten ondernomen gezamenlijke verwijderingen door de lucht van onderdanen van derde landen tegen wie individuele verwijderingsmaatregelen zijn genomen.

BESLUIT

Beschikking 2004/573/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake het organiseren van gezamenlijke vluchten voor de verwijdering van onderdanen van derde landen tegen wie individuele verwijderingsmaatregelen zijn genomen van het grondgebied van twee of meer lidstaten.

SAMENVATTING

In deze beschikking worden regels vastgesteld voor het organiseren van vluchten voor de verwijdering van onderdanen van derde landen * tegen wie verwijderingsmaatregelen zijn genomen. In de beschikking worden gemeenschappelijke taken beschreven en specifieke taken van de autoriteiten die door de organiserende lidstaten * worden aangewezen.

De beschikking is vastgesteld zonder advies van het Europees Parlement.

Elke lidstaat wijst de nationale autoriteit aan die verantwoordelijk is voor het organiseren van gezamenlijke vluchten *. De nationale autoriteiten van de organiserende lidstaat moeten:

 • de luchtvaartmaatschappij aanwijzen en met de aangewezen luchtvaartmaatschappij alle kosten van de vlucht bepalen;
 • bij de derde landen van doorreis en bestemming de vereiste toestemmingen voor de uitvoering van de gezamenlijke vlucht aanvragen en in ontvangst nemen;
 • met de deelnemende lidstaten contact opnemen en de nodige regelingen treffen *;
 • de operationele details vaststellen en in overleg met de deelnemende lidstaten bepalen hoeveel begeleiders * er nodig zijn in het licht van het aantal te verwijderen onderdanen van derde landen;
 • alle financiële regelingen met de deelnemende lidstaten afsluiten.

Elke deelnemende lidstaat stelt de nationale autoriteit van de organiserende lidstaat in kennis van zijn voornemen aan de gezamenlijke vlucht deel te nemen en geeft aan hoeveel onderdanen van derde landen verwijderd moeten worden.

De organiserende lidstaat moet samen met de deelnemende lidstaten:

 • ervoor zorgen dat alle betrokken onderdanen van derde landen en begeleiders beschikken over geldige reisdocumenten en eventuele andere documenten zoals inreis- of transitvisa, getuigschriften of dossiers;
 • hun diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in de derde landen van doorreis en bestemming informeren over de regelingen inzake de gezamenlijke vlucht, om noodzakelijke bijstand te verkrijgen.

In de bijlage bij de beschikking zijn gemeenschappelijke richtsnoeren opgenomen voor veiligheidsvoorzieningen, de gezondheidstoestand van de personen die worden uitgezet, de gedragscode voor de begeleiders en het gebruik van dwangmaatregelen.

Bij de veiligheidsvoorzieningen voor gezamenlijke verwijdering door de lucht worden vijf fasen onderscheiden: De fase voorafgaand aan vertrek en verwijdering, de fase voorafgaand aan vertrek op de luchthaven van vertrek of op de luchthaven waar een tussenstop wordt gemaakt, de procedure tijdens de vlucht, de doorreisfase en de aankomstfase.

Sleutelwoorden van het besluit
 • Onderdaan van een derde land: eenieder die geen onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie, de Republiek IJsland of het Koninkrijk Noorwegen;
 • Organiserende lidstaat: lidstaat die verantwoordelijk is voor het organiseren van gezamenlijke vluchten;
 • Deelnemende lidstaat: lidstaat die deelneemt aan de gezamenlijke vluchten die georganiseerd zijn door de organiserende lidstaat;
 • Gezamenlijke vlucht: het vervoer van onderdanen van derde landen door de daartoe aangewezen luchtvaartmaatschappij;
 • Verwijderingsoperaties en gezamenlijke verwijderingen door de lucht: alle activiteiten die nodig zijn om de betrokken onderdanen van derde landen terug te brengen, inclusief het vervoer op gezamenlijke vluchten;
 • Begeleider(s): het beveiligingspersoneel dat verantwoordelijk is voor de begeleiding van onderdanen van een derde land op een gezamenlijke vlucht, de personen die belast zijn met de medische verzorging, alsmede de tolken.

REFERENTIES

BesluitInwerkingtredingOmzetting in de lidstatenPublicatieblad
Beschikking 2004/573/EG7.8.2004-L 261 van 6.8.2004.
Laatste wijziging: 03.12.2007
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven