RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Un model uniform de viză

A fost stabilit un model uniform de viză pentru o mai bună armonizare a politicilor naţionale în domeniul vizelor şi pentru promovarea liberei circulaţii a persoanelor în Uniunea Europeană.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Un model uniform de viză

Acest regulament stabileşte un model uniform de viză pentru toate statele membre.

În sensul regulamentului, o „viză” înseamnă o autorizaţie eliberată sau o decizie luată de către un stat membru, necesară pentru intrarea pe teritoriul său în scopul:

  • unei şederi preconizate în statul membru respectiv sau în mai multe state membre pentru o perioadă care să nu depăşească trei luni în total;
  • tranzitării teritoriului sau zonei de tranzit a unui aeroport al statului membru respectiv sau al mai multor state membre.

Informaţiile conţinute în modelul uniform de viză trebuie să respecte:

  • specificaţiile tehnice stabilite în anexa la regulament, prin care sunt stabilite elementele de securizare universal recunoscute, vizibile cu ochiul liber;
  • specificaţiile tehnice suplimentare care urmăresc prevenirea contrafacerii şi a falsificării vizelor şi care oferă metode de completare a vizei.

Dacă specificaţiile tehnice suplimentare trebuie să rămână secrete, acestea pot fi comunicate numai:

  • organismelor responsabile cu tipărirea vizelor;
  • persoanelor autorizate în mod adecvat de către Comisie sau de către un stat membru.

În 7 februarie 1996 şi în 27 decembrie 2000, Comisia a adoptat măsuri adiţionale pentru asigurarea unui nivel ridicat de securitate.

Fiecare stat membru trebuie să desemneze un singur organism responsabil cu tipărirea vizelor. Statul membru trebuie să comunice Comisiei şi celorlalte state membre numele acestui organism.

Conform prevederilor Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, o persoană căreia i-a fost eliberată o viză poate solicita, dacă este cazul, rectificarea datelor sale personale cuprinse în viză.

În activitatea sa privind modelul uniform de viză, Comisia este sprijinită de un comitet constituit din reprezentanţi ai statelor membre şi prezidat de un reprezentant al Comisiei.

Statele membre pot folosi modelul uniform de viză şi în alte scopuri decât cele menţionate mai sus, cât timp nu se creează confuzii cu acest model uniform de viză.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 1683/95

3.8.1995

-

JO L 164 din 14.7.1995

Act(e) de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 334/2002

15.3.2002

-

JO L 53 din 23.2.2002

Regulamentul (CE) nr. 856/2008

22.9.2008

-

JO L 235 din 2.9.2008

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 333/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de stabilire a unui model uniform de formular pentru aplicarea unei vize eliberate de statele membre titularilor unui document de călătorie nerecunoscut de statul membru care emite formularul respectiv [Jurnalul Oficial L 53 din 23.2.2002].
Acest Regulament se limitează la o descriere a modelului uniform în scopul asigurării unui grad sporit de siguranţă. La propunere este anexat un model al acestui formular. Sunt stabilite specificaţii tehnice pentru asigurarea unui anumit nivel de securitate împotriva contrafacerii, a falsificării şi a furtului. Acestea sunt secrete, nepublicate şi comunicate numai organismelor desemnate de statele membre ca fiind responsabile cu tipărirea formularelor.
Modelul uniform al formularului trebuie aplicat în statele membre la cel târziu doi ani după adoptarea specificaţiilor de mai sus.
Introducerea unui nou format nu afectează validitatea autorizaţiilor deja acordate, cu excepţia cazurilor în care statul membru în cauză decide altfel. În ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, a fost respectată Directiva 95/46/CE.

Ultima actualizare: 30.09.2008
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii