RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Consolidarea spaţiului Schengen

Comisia propune măsuri menite să garanteze o punere în aplicare coerentă a normelor privind spaţiul Schengen de către statele membre. De asemenea, Comisia doreşte să îmbunătăţească capacitatea spaţiului de liberă circulaţie de a face faţă situaţiilor excepţionale, datorită unui mecanism de reintroducere temporară a controalelor la frontierele interne ale Uniunii Europene (UE).

ACT

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor din 16 septembrie 2011, intitulată „Guvernanţa Schengen – a răspunde circumstanţelor excepţionale” [COM(2011) 561 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Revoluţiile care au avut loc la sud de Marea Mediterană în primăvara lui 2011 au cauzat un aflux important de imigranţi către anumite state membre ale Uniunii Europene (UE). Aceste evenimente au evidenţiat necesitatea de a conferi spaţiului Schengen, teritoriul UE în interiorul căruia se exercită libera circulaţie a persoanelor, o mai mare abilitate de a face faţă situaţiilor excepţionale.

Este clar că frontierele externe ale Europei trebuie gestionate în mod eficient şi coerent, pe baza unei responsabilităţi comune, a solidarităţii şi a unei cooperări practice consolidate.

Consolidarea gestionării spaţiului Schengen

Anumite măsuri sunt deja prevăzute pentru a veni în sprijinul statelor membre care se confruntă cu situaţii dificile şi pentru a le permite să respecte obligaţiile care le revin. Statele membre pot obţine, în special, sprijin financiar şi practic prin intermediul fondurilor UE şi se pot adresa Biroului European de Sprijin pentru Azil sau Agenţiei Frontex, care poate detaşa echipe de intervenţie rapidă la frontierele externe.

Mai mult, Comisia a propus consolidarea mecanismului de evaluare Schengen. Prin intermediul acestui mecanism, se poate verifica dacă statele membre ale UE aplică în mod corect normele spaţiului Schengen. Potrivit noii abordări propuse, supravegherea ar fi realizată la nivel european prin intermediul vizitelor efectuate de către echipe ale Comisiei şi ale statelor membre. În urma acestor vizite, s-ar elabora un raport care conţine măsurile care trebuie luate de către statul în cauză. S-ar institui în acelaşi timp o procedură de monitorizare pentru a asigura aplicarea recomandărilor.

De asemenea, Comisia ar prezenta de două ori pe an un raport privind funcţionarea spaţiului Schengen. Acest raport ar putea servi drept bază pentru consolidarea cooperării în spaţiul Schengen şi ar asigura creşterea încrederii reciproce între statele membre, care au toate responsabilitatea de a garanta că toate normele spaţiului Schengen se aplică efectiv.

În cazul în care, în urma evaluării unui stat membru, se constată deficienţe grave în ceea ce priveşte controlul la frontierele externe sau procedura de returnare a în ţara lor de origine, se propun măsuri de asistenţă specifice. Dacă aceste deficienţe persistă, ca măsură de ultimă instanţă, se propune un mecanism care vizează reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne.

Instituirea unui mecanism european în caz de circumstanţe excepţionale

Codul frontierelor Schengen prevede posibilitatea ca un stat membru să reintroducă controale la frontierele sale interne în cazul unei ameninţări grave la adresa ordinii publice sau a siguranţei interne. Totuşi, este vorba de o decizie luată exclusiv la nivel naţional.

Consecinţele asupra oamenilor şi consecinţele de natură economică ale unei astfel de decizii, care afectează toate persoanele care trăiesc în spaţiul Schengen, nu se limitează însă doar la statul membru în cauză. Pentru a se ţine seama de interesele tuturor statelor membre ale Uniunii, Comisia propune instituirea unui mecanism european care ar permite ca adoptarea deciziei să se facă mai degrabă la nivelul UE decât unilateral, la nivelul unui singur stat membru.

Decizia de a reintroduce controalele la frontierele interne ale unui stat membru ar fi adoptată de către Comisie pentru perioade de 30 de zile ce ar putea fi reînnoite şi, în principiu, pe o durată de maximum şase luni. Această măsură trebuie adoptată numai în ultimă instanţă, în cazul în care celelalte măsuri au fost ineficace. Decizia s-ar adopta numai atunci când un stat membru s-ar confrunta cu o ameninţare gravă la adresa ordinii publice sau a securităţii interne. Poate fi vorba şi de:

  • o situaţie de durată scurtă şi localizată (de exemplu, evenimente sportive majore, reuniuni politice importante, atentate teroriste);
  • o situaţie cu implicaţii mai largi şi pe termen mai lung, în special în cazul unor abateri grave ale unui stat membru în controlarea frontierelor sale externe.

Totuşi, în situaţii de urgenţă, statele membre ale UE vor putea în continuare să reintroducă în mod unilateral controale la frontierele interne, pentru o perioadă limitată de cinci zile.

În cazul reintroducerii controalelor, statul sau statele în cauză trebuie, cu toate acestea, să garanteze cetăţenilor europeni şi resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere legală în spaţiul Schengen dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul UE. Aşadar, aceştia din urmă vor putea să intre pe teritoriul unui alt stat membru prin simpla prezentare a unui paşaport, a unei cărţi de identitate sau a unui document de călătorie.

ACTE CONEXE

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 pentru instituirea de norme comune privind reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în circumstanţe excepţionale [COM(2011) 560 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Propunere modificată de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2011 privind instituirea unui mecanism de evaluare şi monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen [COM(2011) 559 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 4 mai 2011, intitulată „Comunicare privind migraţia” [COM(2011) 248 – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 21.02.2012
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii