RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A schengeni térség megerősítése

A Bizottság olyan intézkedéseket javasol, amelyek célja, hogy biztosítsák a schengeni térség szabályainak következetes tagállami végrehajtását. A Bizottság ezenfelül gondoskodni kíván arról, hogy a szabad mozgás térségében – az Európai Unió belső határain végzett ellenőrzések ideiglenes visszaállítását lehetővé tevő mechanizmusnak köszönhetően – hatékonyabban lehessen kezelni a különleges körülményeket.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2011. szeptember 16.) – Schengeni igazgatás – A belső határellenőrzés nélküli térség megerősítése [COM(2011) 561 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2011 tavaszán a földközi-tengeri térség déli részén lezajlott forradalmak nyomán jelentős bevándorlási hullám indult meg az Európai Unió egyes tagállamaiba. Ezek az események rávilágítottak annak fontosságára, hogy a schengeni térséget, azaz a személyek szabad mozgásával jellemzett uniós területet alkalmassá tegyük a kivételes körülmények esetén történő fellépésre.

Nyilvánvaló, hogy Európa külső határainál közös felelősségen, szolidaritáson és szorosabb gyakorlati együttműködésen alapuló, hatékony és egységes határigazgatást kell megvalósítani.

A schengeni térség irányításának megerősítése

Már vannak olyan tervezett intézkedések, amelyek segítséget nyújtanak a tagállamoknak ahhoz, hogy reagálhassanak a kritikus körülményekre, és eleget tehessenek kötelezettségeiknek. Többek között pénzügyi és gyakorlati támogatást kérhetnek az uniós alapokon keresztül, valamint fordulhatnak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalhoz vagy a Frontex Ügynökséghez is, amely gyorsreagálású határvédelmi csapatokat vethet be.

Ezenfelül a Bizottság javaslatot tett a schengeni értékelési mechanizmus megerősítésére. Ez a mechanizmus gondoskodik arról, hogy az uniós tagállamok megfelelően alkalmazzák a schengeni térségre vonatkozó szabályokat. A javasolt új megközelítés értelmében a felügyelet európai szinten valósulna meg, bizottsági és tagállami csoportok által végzett ellenőrző látogatások útján. A látogatásokat követően jelentést készítenének, amely tartalmazná az érintett országban szükséges intézkedéseket. Az ajánlások végrehajtásának biztosítása érdekében nyomon követési eljárást vezetnének be.

A Bizottság ezenfelül évente kétszer jelentést készítene a schengeni térség működéséről. Ez a jelentés alapul szolgálhat a schengeni térségben folyó együttműködés megerősítéséhez, valamint lehetővé tenné a tagállamok közötti kölcsönös bizalom javítását, hiszen a schengeni szabályok hatékony alkalmazásának biztosítása valamennyiük közös felelőssége.

Amennyiben egy tagállam értékelésekor a külső határellenőrzésekkel vagy a kiutasítási eljárásokkal, azaz a migránsok származási országukba való visszaküldésével kapcsolatban súlyos hiányosságokra derül fény, célzott támogatási intézkedéseket irányoznak elő. E hiányosságok tartós fennállása esetén végső intézkedésként javasolják a belső határellenőrzések ideiglenes visszaállítására szolgáló európai mechanizmust.

Kivételes körülmények esetén alkalmazandó európai mechanizmus létrehozása

A Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex értelmében egy tagállam a közrendjét vagy belső biztonságát fenyegető komoly veszély esetén jelenleg is visszaállíthatja a határellenőrzést belső határain. Ez a döntés azonban kizárólag tagállami szinten hozható meg.

A schengeni térségben élő valamennyi polgárt érintő döntés emberi és gazdasági vonatkozásai ugyanakkor nem korlátozódnak az érintett tagállamra. Az Unió egésze érdekeinek figyelembevétele érdekében a Bizottság olyan európai mechanizmus létrehozását javasolja, amely lehetővé tenné, hogy ezt a döntést az Unió, és ne egyoldalúan az adott tagállam hozza meg.

A valamely tagállam belső határain a határellenőrzés visszaállítására vonatkozó döntést a Bizottság 30 napos megújítható időszakokra hozhatja meg, amelyek együttes időtartama elvben legfeljebb 6 hónap lehetne. Olyan végső megoldásról lenne szó, amelyet a többi intézkedés kudarca esetén alkalmaznának. Ilyen döntésre kizárólag egy tagállam közrendjét vagy belső biztonságát fenyegető komoly veszély esetén kerülhet sor. Alkalmazható lenne továbbá a következő esetekben:

  • helyhez kötött, rövid távú események (például jelentős sportesemények, magas szintű politikai találkozók, terroristatámadások);
  • szélesebb körű és hosszabb távú vonzatokkal bíró helyzetek, például ha egy tagállam külső határain végzett határellenőrzésben súlyos hiányosságok tapasztalhatók.

Sürgős esetekben a tagállam korlátozott időtartamra, azaz legfeljebb 5 napra továbbra is egyoldalúan visszaállíthatná a belső határain végzett határellenőrzést.

A határellenőrzés visszaállítása esetén az érintett tagállamnak vagy tagállamoknak mindazonáltal biztosítaniuk kell, hogy az európai polgárok vagy a schengeni térségben jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok továbbra is szabadon utazhassanak és tartózkodhassanak az Unió területén. Utóbbiak tehát útlevelük, személyazonosító igazolványuk vagy más úti okmányuk felmutatásával továbbra is jogosultak lennének egy másik tagállam területére lépni.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete (2011. szeptember 16.) az 562/2006/EK rendeletnek a belső határokon történő határellenőrzés kivételes körülmények közötti ideiglenes visszaállítására vonatkozó közös szabályok megállapítása érdekében történő módosításáról [COM(2011) 560 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Módosított javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete (2011. szeptember 16.) a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és nyomon követési mechanizmus létrehozásáról [COM(2011) 559 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság közleménye a Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2011. május 4.) – Közlemény a migrációról [COM(2011) 248 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 21.02.2012
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére