RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Obligaţia de viză pentru resortisanţii ţărilor terţe

Acest regulament stabileşte lista ţărilor din afara Uniunii Europene (UE) ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză sau sunt exoneraţi de această obligaţie la trecerea frontierei externe a Uniunii. De asemenea, regulamentul prevede excepţii de la obligaţia de deţinere a vizei pe care statele membre le pot acorda anumitor persoane.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Acest regulament armonizează * obligaţiile de deţinere a vizei pentru resortisanţii ţărilor terţe care intră în UE. Regulamentul prevede o listă comună a ţărilor ai căror resortisanţi trebuie să deţină o viză la trecerea frontierelor externe ale unui stat membru (Anexa I).

De asemenea, regulamentul stabileşte lista ţărilor ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de la obligaţia de deţinere a vizei pentru şederi de maximum trei luni (Anexa II). În plus, sunt scutiţi de obligaţia de deţinere a vizei:

 • resortisanţii ţărilor terţe care deţin un permis de mic trafic de frontieră;
 • elevii resortisanţi ai unei ţări terţe (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) care sunt rezidenţi ai unui stat membru şi călătoresc cu şcoala în cadrul unei excursii şcolare;
 • refugiaţii recunoscuţi şi apatrizii care deţin un document de călătorie din statul membru în care îşi au reşedinţa.

Excepţii opţionale de la obligaţia de deţinere a vizei

Un stat membru poate acorda excepţii de la obligaţia de a deţine viză sau exonerarea de obligaţia de a deţine viză în ceea ce priveşte următoarele persoane:

 • titularii de paşapoarte diplomatice, paşapoarte de serviciu/oficiale şi paşapoarte speciale;
 • echipajul civil al aeronavelor şi al navelor;
 • echipajul şi însoţitorii de bord din zborurile de urgenţă/salvare;
 • titularii de permise de liberă trecere.

De asemenea, următoarele persoane pot fi exonerate de obligaţia de a deţine viză:

 • elevii care sunt resortisanţi ai unei ţări terţe ai cărei resortisanţi sunt supuşi obligaţiei de a deţine viză, dar care sunt rezidenţi ai unei ţări terţe care este exonerată de această obligaţie sau ai Elveţiei sau ai Liechtensteinului şi care călătoresc cu şcoala în cadrul unei excursii şcolare;
 • refugiaţii recunoscuţi şi apatrizii care îşi au reşedinţa într-o ţară terţă exonerată de obligaţia de a deţine viză şi deţin un document de călătorie din acea ţară;
 • deţinătorii unor ordine de identificare şi deplasare ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) şi membrii forţelor armate care călătoresc în cadrul operaţiunilor NATO sau al operaţiunilor Parteneriatului pentru Pace.

Pot fi exonerate de obligaţia de deţinere a vizei şi persoanele care desfăşoară o activitate remunerată în timpul şederii lor.

Statele membre trebuie să se anunţe reciproc şi să anunţe Comisia cu privire la eventualele excepţii pe care decid să le aplice.

Principiul reciprocităţii: încălcări comise de către o ţară terţă

Dacă una dintre ţările ai căror resortisanţi sunt scutiţi de obligaţia de deţinere a vizei (Anexa II) introduce o asemenea cerinţă pentru cetăţenii unui stat membru, statul membru respectiv trebuie să notifice Comisia şi Consiliul. Această notificare se publică în Jurnalul Oficial al UE. Ulterior, Comisia trebuie să contacteze autorităţile ţării terţe în cauză în vederea restabilirii regimului de călătorie fără viză.

În termen de 90 de zile de la publicarea notificării, Comisia trebuie să înainteze un raport către Consiliu. Aceasta poate propune o restabilire temporară a unei obligaţii de deţinere a unei vize în cazul resortisanţilor ţării terţe. Consiliul trebuie să ia o decizie în privinţa propunerii în termen de trei luni. În cazul în care ţara terţă abrogă obligaţia de deţinere a vizei, toate măsurile temporare impuse cu privire la aceasta vor înceta.

Termeni-cheie ai actului
 • Viză: o autorizaţie emisă de către un stat membru sau o decizie luată de respectivul stat care este solicitată în vederea:
  1. intrării pentru o şedere în acel stat membru sau în mai multe state membre pentru o durată care nu depăşeşte trei luni în total;
  2. intrării în vederea tranzitării teritoriului acelui stat membru sau al mai multor state membre, cu excepţia tranzitului aeroportuar.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 539/2001

10.4.2001

-

JO L 81 din 21.3.2001

Act(e) de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 2414/2001

1.1.2002

-

JO L 327 din 12.12.2001

Regulamentul (CE) nr. 851/2005

25.6.2005

-

JO L 141 din 4.6.2005

Regulamentul (CE) nr. 1932/2006

19.1.2007

-

JO L 405 din 30.12.2006

Modificările şi rectificările succesive ale Regulamentului (CE) nr. 539/2001 au fost încorporate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ULTIMELE MODIFICĂRI ALE ANEXELOR

Anexele I şi II
Regulamentul (UE) nr. 1211/2010 [JO L 339 din 22.12.2010].

Ultima actualizare: 23.02.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii