RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


EU-n kívüli országok állampolgáraira vonatkozó vízumkötelezettség

Ez a rendelet felsorolja azokat a nem európai uniós (EU-s) országokat, amelyeknek állampolgárai vízumkötelesek, illetve ezen kötelezettség alól mentesülnek az Unió külső határának átlépésekor. Lehetővé teszi továbbá, hogy az EU-tagállamok mentességet biztosítsanak egyes személyeknek a vízumkötelezettség alól.

JOGI AKTUS

A Tanács 539/2001/EK rendelete (2001. március 15.) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezen rendelet összehangolja az Európai Unióba (EU-ba) belépő nem uniós polgárok vízumkötelezettségeit *. Közös listát tartalmaz azon országokról, amelyek állampolgárai vízumkötelezettség hatálya alá esnek egy EU-tagállam külső határainak átlépésekor (I. melléklet).

A rendelet továbbá azon országok listáját is tartalmazza, amelyek állampolgárai vízummentességet élveznek, amennyiben három hónapnál rövidebb ideig tartózkodnak az Unióban (II. melléklet). Ezenfelül eltekint a vízumkötelezettségtől olyan személyek esetén, akik:

 • EU-n kívüli ország állampolgárai és rendelkeznek kishatárforgalmi engedéllyel;
 • olyan EU-n kívüli országbeli iskolások (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV), akik egy EU-tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, és iskolai kirándulás céljából utaznak egy iskolai csoport tagjaiként;
 • olyan menekültként elismert és hontalan személyek, akiknek abban az EU-tagállamban állították ki az úti okmányaikat, ahol tartózkodnak.

Nem kötelező kivételek a vízumkötelezettség alól

A tagállamok kivételeket engedélyezhetnek a vízumkötelezettség, illetve a vízummentesség tekintetében a következő személyek esetében:

 • diplomata, szolgálati/hivatali és egyéb különleges útlevelek birtokosai;
 • polgári légi közlekedési és tengerhajózási személyzet tagjai;
 • segély- vagy mentő légi-járatok hajózó személyzete és kisegítői;
 • „laissez-passer" (útiokmány) birtokosai.

A következő személyek is vízummentességet élvezhetnek:

 • olyan EU-n kívüli vízumköteles ország állampolgárságával rendelkező, iskolai kirándulás keretében utazó tanulók, akik lakóhelye valamely vízummentességet élvező EU-n kívüli országban, illetve Svájcban vagy Liechtensteinben van, amennyiben iskolai kirándulás keretében iskolájukkal utaznak;
 • azok a menekültként elismert és hontalan személyek, akik vízummentességet élvező EU-n kívüli országban tartózkodnak, és ezen országban állították ki az úti okmányaikat;
 • az Észak-Atlanti Szövetség Szervezetének (NATO-nak) igazolványával és menetparanccsal rendelkező személyek, valamint a NATO vagy a békepartnerségi műveletek keretein belül utazó fegyveres alakulatok tagjai.

A tagállamok kivételt tehetnek a vízummentesség alól olyan személyek esetén, akik tartózkodásuk alatt kereső tevékenységet folytatnak.

A tagállamok tájékoztatják egymást és a Bizottságot az általuk alkalmazott kivételekről.

A kölcsönösség elve: egy EU-n kívüli ország általi szerződésszegés

Ha valamely ország, amelynek állampolgárai vízummentességet élveznek (II. melléklet) vízumkötelezettséget vezet be egy EU-tagállammal szemben, az érintett tagállam értesíti erről a Bizottságot és a Tanácsot. Ezt az értesítést azután az EU Hivatalos Lapjában teszik közzé. Ezt követően a Bizottság megkeresi a kérdéses EU-n kívüli ország hatóságait a vízummentesség visszaállítása érdekében.

Az értesítés közzétételét követő 90 napon belül a Bizottság jelentést tesz a Tanácsnak, melyben javasolhatja a vízumkötelezettség átmeneti visszaállítását az EU-n kívüli ország állampolgáraival szemben. A javaslatról a Tanács három hónapon belül dönt. Ha az EU-n kívüli ország eltörli az általa bevezetett vízumkötelezettséget, minden vele szemben meghozott ideiglenes intézkedés hatályát veszti.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • Vízum: egy tagállam által kiadott olyan engedély vagy egy tagállam által hozott olyan határozat, amely ahhoz szükséges, hogy:
  1. az adott tagállamba vagy több tagállamba legfeljebb összesen három hónaposra tervezett tartózkodás céljából beutazzanak,
  2. az adott tagállam vagy több tagállam területére átutazás céljából beutazzanak, a repülőtéri tranzit kivételével.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
A Tanács 539/2001/EK rendelete

2001.4.10.

HL L 81., 2001.3.21.

Módosító jogszabályokHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
A Tanács 2414/2001/EK rendelete

2002.1.1.

HL L 327., 2001.12.12.

A Tanács 851/2005/EK rendelete

2005.6.25.

HL L 141.,2005.6.4.

A Tanács 1932/2006/EK rendelete

2007.1.19.

HL L 405., 2006.12.30.

Az 539/2001/EK rendelet későbbi módosításait és javításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A MELLÉKLETEK LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁSAI

I. és II. melléklet
Az Európai Parlament és a Tanács 1211/2010/EK rendelete [HL L 339., 2010.12.22.].

Utolsó frissítés: 23.02.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére