RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vízové povinnosti jiných státních příslušníků než EU

Toto nařízení uvádí seznam zemí mimo Evropskou unii (EU), jejichž státní příslušníci musí mít vízum nebo jsou osvobození od vízové povinnosti při přechodu vnějších hranic Unie. Nařízení také uvádí výjimky z vízové povinnosti, které členské státy mohou udělit ve zvláštních případech.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Toto nařízení harmonizuje vízovou * povinnost pro státní příslušníky zemí mimo Evropskou unii (EU) vstupující do EU. Nařízení obsahuje společný seznam zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic členské země vízum (příloha I).

Nařízení také uvádí země, jejichž státní příslušníci jsou od vízové povinnosti osvobozeni u pobytů v trvání nejvýše tří měsíců (příloha II). Od vízové povinnosti jsou dále osvobozeni:

 • státní příslušníci zemí mimo EU, kteří mají povolení pro malý pohraniční styk;
 • žáci školy ze země mimo EU (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV), kteří jsou obyvateli členského státu a cestují se školou v souvislosti se školním zájezdem;
 • osoby s přiznaným postavením uprchlíka a osoby bez státní příslušnosti, které mají cestovní doklad z členského státu, v němž mají pobyt.

Možné výjimky z vízové povinnosti

Členský stát může udělit výjimky z vízové povinnosti nebo osvobození od vízové povinnosti, pokud jde o:

 • držitele diplomatických pasů, služebních pasů a zvláštních pasů;
 • civilní vzdušnou a námořní posádku;
 • leteckou posádku a obsluhu nouzových nebo záchranných letů;
 • držitele propustky.

Také následující osoby mohou být osvobozeni od vízové povinnosti:

 • žáci školy, kteří jsou státními příslušníky země mimo EU, jejíž státní příslušníci mají vízovou povinnost, ale kteří mají pobyt v zemi mimo EU, která je od této povinnosti osvobozena, nebo ve Švýcarsku či Lichtenštejnsku, a kteří cestují se školou v souvislosti se školním zájezdem;
 • osoby s přiznaným postavením uprchlíka a osoby bez státní příslušnosti, které mají pobyt v zemi mimo EU, jež je od vízové povinnosti osvobozena, a kteří mají cestovní doklad z této země;
 • držitelé dokladů o totožnosti a cestovního příkazu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a příslušníci ozbrojených sil, kteří cestují v rámci NATO nebo programu Partnerství pro mír.

Výjimka z osvobození od vízové povinnosti může být učiněna pro osoby, které během svého pobytu provádějí placenou činnost.

Členské státy musí informovat ostatní členské státy a Komisi o výjimkách, které se rozhodnou uplatňovat.

Zásada vzájemnosti: porušení ze strany země mimo EU

Pokud některá země, jejíž státní příslušníci jsou od vízové povinnosti osvobozeni (příloha II), zavede takovou povinnost pro státní příslušníky členského státu, musí tento členský stát informovat Komisi a Radu. Toto oznámení bude potom zveřejněno v Úředním věstníku EU. Následně má Komise kontaktovat orgány dané země mimo EU s cílem obnovit bezvízový styk.

Do 90 dní od zveřejnění oznámení musí Komise podat zprávu Radě. Může navrhnout dočasné obnovení vízové povinnosti pro státní příslušníky této země mimo EU. Rada musí přijmout rozhodnutí o návrhu do tří měsíců. Pokud země mimo EU odstraní vízovou povinnost, všechna uložená dočasná opatření mohou být zrušena.

Klíčové pojmy aktu
 • Vízum: oprávnění udělené členským státem nebo rozhodnutí přijaté členským státem, jež je vyžadováno pro:
  1. vstup za účelem zamýšleného pobytu v tomto členském státě nebo ve více členských státech, jehož celková délka nepřekročí tři měsíce;
  2. vstup za účelem průjezdu přes území tohoto členského státu nebo více členských států, kromě tranzitu na letišti.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 539/2001

10. 4. 2001

-

Úř. věst. L 81 

ze dne 21. 3. 2001

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 2414/2001

1. 1. 2002

-

Úř. věst. L 327 

ze dne 12. 12. 2001

Nařízení (ES) č. 851/2005

25. 6. 2005

-

Úř. věst. L 141 ze dne 4. 6. 2005

Nařízení (ES) č. 1932/2006

19. 1. 2007

-

Úř. věst. L 405 

ze dne 30. 12. 2006

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 539/2001 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

POSLEDNÍ ZMĚNY PŘÍLOH

Příloha I a II
Nařízení (ES) č. 1211/2010 (Úř. věst. L 339 ze dne 22.12.2010).

Poslední aktualizace: 23.02.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky