RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fri rörlighet för personer, asyl och invandring

Rättvisa, frihet och säkerhet

Fri rörlighet för personer är en grundläggande rättighet som garanteras EU-medborgarna genom fördragen. Det omsätts i praktiken genom området för frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser. Att avskaffa de inre gränserna kräver en stärkt förvaltning av EU:s yttre gränser och reglering av inträde och bosättning för medborgare från länder utanför EU, bl.a. genom en gemensam asyl- och invandringspolitik.
Konceptet fri rörlighet för personer infördes genom undertecknandet av Schengenavtalet 1985 och senare Schengenkonventionen 1990, och därefter inleddes avskaffandet av gränskontroller mellan deltagarländerna. Schengensamarbetet omfattas av EU:s rättsliga och institutionella ramar och har gradvis utvidgats till att omfatta flertalet av EU:s medlemsstater samt en del länder utanför EU.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början