RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Voľný pohyb osôb, azyl a prisťahovalectvo

Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť

Voľný pohyb osôb je základné právo, ktoré občanom Európskej únie (EÚ) zaručujú zmluvy. Uskutočňuje sa v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc. Odstránenie vnútorných hraníc vyžaduje posilnené riadenie vonkajších hraníc Únie, ako aj reguláciu vstupu a pobytu príslušníkov krajín mimo EÚ a spoločnú azylovú a prisťahovaleckú politiku.
Koncept voľného pohybu osôb bol zriadený podpísaním Schengenskej dohody v roku 1985 a následného Schengenského dohovoru v roku 1990, ktorým sa začali rušiť hraničné kontroly medzi zúčastnenými krajinami. Schengenská spolupráca ako súčasť právneho a inštitucionálneho rámca EÚ sa postupne rozširovala a v súčasnosti zahŕňa väčšinu členských štátov EÚ, ako aj niekoľko krajín mimo EÚ.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok