RSS
Index alfabetic

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Libera circulaţie a persoanelor, azil şi imigraţie

Justiţie, libertate şi securitate

Libera circulaţie a persoanelor este un drept fundamental al cetăţenilor Uniunii Europene (UE), garantat prin Tratate. Aceasta se concretizează în Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, fără frontiere interne. Prin eliminarea frontierelor interne, este necesară o mai bună gestionare a frontierelor externe ale Uniunii, precum şi reglementarea intrării şi şederii cetăţenilor din ţările terţe, inclusiv printr-o politică comună în materie de azil şi imigraţie.
Conceptul liberei circulaţii a persoanelor a fost definit odată cu semnarea, în 1985, a Acordului Schengen, iar mai apoi a Convenţiei Schengen, în 1990, care a marcat eliminarea controalelor la frontieră între ţările participante. Ca parte integrantă a cadrului juridic şi instituţional al UE, cooperarea Schengen s-a extins treptat, pentru a include azi majoritatea statelor membre, precum şi unele ţări terţe.

Consultaţi şi

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii