RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Swobodny przepływ osób, azyl i imigracja

Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo

Swobodny przepływ osób to fundamentalne prawo gwarantowane obywatelom Unii Europejskiej (UE) przez Traktaty. Jest ono realizowane poprzez obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych. Zniesienie granic wewnętrznych wymaga wzmocnionego zarządzania granicami zewnętrznymi Unii, a także regulacji napływu i zamieszkania obywateli spoza UE, w tym poprzez wspólną politykę azylową i imigracyjną.
Idea swobodnego przepływu osób zrealizowana została wraz z podpisaniem układu z Schengen w 1985 r. oraz następującej po nim konwencji z Schengen w 1990 r., która zapoczątkowała proces znoszenia kontroli granicznych między uczestniczącymi państwami. Jako część prawnych i instytucjonalnych ram UE współpraca w ramach układu z Schengen rozszerzała się stopniowo, obejmując większość państw członkowskich UE oraz niektóre państwa spoza UE.

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony