RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vrij verkeer van personen, asielbeleid, immigratie

Justitie, vrijheid en veiligheid

Het vrije verkeer van personen is een grondrecht dat door de verdragen voor alle burgers van de Europese Unie (EU) wordt gewaarborgd. Dit vrije verkeer wordt mogelijk gemaakt door de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht zonder binnengrenzen. De opheffing van de binnengrenzen vereist een versterkt beheer van de buitengrenzen van de Unie alsmede regels voor de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen, met inbegrip van een gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid.
Het vrije verkeer van personen kwam tot stand met de ondertekening van het Schengenakkoord in 1985 en de daaropvolgende Schengenovereenkomst in 1990, die het startsein gaven voor de opheffing van de binnengrenzen tussen de deelnemende landen. De Schengensamenwerking, die deel uitmaakt van het institutionele en rechtskader van de EU, is geleidelijk uitgebreid en omvat thans de meeste EU-lidstaten en enkele derde landen.

Zie ook

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven