RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Personu brīva pārvietošanās, patvēruma pieprasīšana un imigrācija

Tiesiskums, brīvība un drošība

Personu brīva pārvietošanās ir Līgumos garantētas Eiropas Savienības (ES) pilsoņu pamattiesības. Šīs tiesības tiek īstenotas brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, kur nav iekšējo robežu. Iekšējo robežu likvidēšana nozīmē, ka jānostiprina Savienības ārējo robežu pārvaldība un jāregulē trešo valstu pilsoņu ierašanās un uzturēšanās, tostarp izmantojot vienotu patvēruma un imigrācijas politiku.
Personu brīvas pārvietošanās jēdziens radās, kad 1985. gadā parakstīja Šengenas līgumu un 1990. gadā — Šengenas konvenciju, ar ko aizsākās robežkontroles atcelšana uz iesaistīto valstu kopējām robežām. Šengenas sadarbība ir ES tiesiskās un institucionālās sistēmas daļa, kurā pakāpeniski iekļāvušās vairākums ES dalībvalstu, kā arī dažas trešās valstis.

Skatīt arī

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums