RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Isikute vaba liikumine, varjupaik ja sisseränne

Õigus, vabadus ja turvalisus

Isikute vaba liikumine on põhiõigus, mis on Euroopa Liidu (EL) kodanikele tagatud aluslepingutega. See tagatakse sisepiirideta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala kaudu. Sisepiiride kaotamine eeldab liidu välispiiride paremat haldamist, aga ka kolmandate riikide kodanike sisenemise ja ELis elamise reguleerimist muu hulgas ühise varjupaiga- ja sisserändepoliitika kaudu.
Isikute vaba liikumise mõiste tuli kasutusele siis, kui 1985. aastal kirjutati alla Schengeni lepingule ja 1990. aastal sellest tulenenud Schengeni konventsioonile, millest sai alguse osalisriikide-vahelise piirikontrolli kaotamine. Schengeni koostööd, mis on osa ELi õiguslikust ja institutsioonilisest raamistikust, on järk-järgult laiendatud, nii et see hõlmab enamikku ELi liikmesriike ja ka mõningaid kolmandaid riike.

Vt ka:

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles