RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fri bevægelighed for personer, asyl og indvandring

Retfærdighed, frihed og sikkerhed

Fri bevægelighed for personer er en grundlæggende rettighed, som borgerne i Den Europæiske Union (EU) er sikret via traktaterne. Den sikres gennem etablering af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed uden indre grænser. Når de indre grænser ophæves, kræver det en styrket forvaltning af Unionens eksterne grænser samt regulering af indrejse- og opholdetilladelse for tredjelandsstatsborgere, herunder en fælles asyl- og immigrationspolitik.
I Schengen-aftalen fra 1985 og den efterfølgende Schengen-konvention fra 1990 har man fastlagt de praktiske aspekter ved den frie bevægelighed i et område uden intern grænsekontrol mellem de underskrivende lande. Schengen-samarbejdet er en del af EU’s retlige og institutionelle rammer, og det er gradvist blevet udvidet, så de nu omfatter de fleste EU-medlemsstater og et antal tredjelande.

Se endvidere

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top