RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Свободно движение на хора, убежище и емиграция

Правосъдие, свобода и сигурност

Свободното движение на хора е основно право, гарантирано на гражданите на Европейския съюз (ЕС) чрез Договорите. То се осъществява чрез пространството на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни граници. Премахването на вътрешните граници изисква подсилено управление на външните граници на Съюза, както и регламентирано влизане и пребиваване на гражданите от държави извън ЕС, включително чрез обща политика за убежище и имиграция.
Концепцията за свободното движение на хора възникна с подписването на Шенгенското споразумение през 1985 г. и последващата Шенгенска конвенция през 1990 г., които дадоха началото на премахването на граничния контрол между участващите в тях държави. Като част от правната и институционална рамка на ЕС, шенгенското сътрудничество постепенно бе разширено, за да включва повече държави-членки на ЕС, както и някои държави извън ЕС.

Вижте още

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата