RSS
Abėcėlinė rodyklė
Šis puslapis prieinamas 23 kalbu
Naujos galimos kalbos:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vaikų apsauga skaitmeniniame pasaulyje

Galima pastebėti didelių pokyčių kaip vartotojai, ir ypač nepilnamečiai, naudojasi žiniasklaidos priemonėmis. Pastarieji vis daugiau naudojasi žiniasklaida per mobiliuosius įrengimus, įskaitant video žaidimus internetu. Dėl to kyla internetinių užsakomų paslaugų poreikis. Naujas fenomenas – socialiniai tinklai – tapo svarbūs tiek asmeniniu, tiek ir socialiniu lygmeniu. Ateityje laukia dar daug pokyčių. Visos šios naujovės suteikia daug galimybių, tačiau sukuria tam tikrų iššūkių, susijusių su jų apsauga. Šioje ataskaitoje pateikiama tai, kas buvo atlikta nepilnamečių apsaugos skaitmeniniame pasaulyje srityje, ir paskelbiami tolesni būtini etapai, siekiant sustiprinti šią apsaugą.

AKTAS

2011 m. rugsėjo 13 d. Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl 1998 m. rugsėjo 24 d. Tarybos rekomendacijos dėl nepilnamečių ir žmogaus orumo apsaugos ir dėl 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos dėl nepilnamečių ir žmogaus orumo apsaugos ir teisės į atsakymą dėl Europos garso ir vaizdo bei internetinės informacijos paslaugų pramonės konkurencingumo taikymo „Vaikų apsauga skaitmeniniame pasaulyje“ [COM(2011) 556 galutinis – Neskelbtas Oficialiajame leidinyje].

SANTRAUKA

Šiame pranešime paaiškinamos priemonės, kurias taikė valstybės narės, kad apsaugotų vaikus internetinės veiklos kontekste. Pranešimas seka po 2006 m. rekomendacijos dėl nepilnamečių apsaugos naudojantis garso ir vaizdo bei informacijos paslaugomis ir 1998 m. rekomendacijos dėl nepilnamečių ir žmogaus orumo apsaugos.

Neteisėtas arba netinkamas turinys

Pranešime apžvelgiamos valstybių narių iniciatyvos, skirtos kovai su diskriminuojančiu, neteisėtu arba netinkamu turiniu. Čia daugiausiai kalbama apie įsipareigojimus arba elgesio kodeksus. Juose numatoma, pavyzdžiui, tinkamo prekės ženklo rodymas internete.

Tačiau tokio pobūdžio iniciatyvos užtikrinamas apsaugos lygis valstybėse narėse išlieka skirtingas. Kad jos būtų veiksmingesnės, derėtų esamas priemones taikyti nuolat.

Be to, neteisėtas arba netinkamas turinys paprastai pateikiamas ne iš ES šalių arba iš trečiųjų šalių. Apsaugą nuo tokio pobūdžio turinio padėtų suderinti labiau koordinuota veikla Europos mastu.

Tiesioginės linijos

Europos skaitmeninė darbotvarkė numato, kad iki 2013 m. būtų įvestos tiesioginės linijos, leidžiančios pranešti apie šokiruojantį arba netinkamą turinį internete. Tokias tiesiogines linijas turėtų bendrai finansuoti „Saugesnio interneto programą“. Be to, tiesioginių internetinių linijų asociacija INHOPE (EN) yra veiksminga bendradarbiavimo priemonė valstybėms narėms ir trečiosioms šalims. Taip pat yra taikomos pranešimo ir pašalinimo procedūros tam, kad interneto paslaugų teikėjai (FSI) pašalintų bet kokį nelegalų turinį, apie kurį pranešė tiesioginę liniją naudojantis asmuo.

Vis dėlto Komisija ragina valstybes nares griežčiau prižiūrėti savo tiesiogines linijas. Interneto vartotojai ir vaikai dar ne pakankamai su jomis susipažinę ir nepakankamai prie jų prieina.

Interneto paslaugų teikėjai (IPT)

IPT kviečiami aktyviau dalyvauti nepilnamečių apsaugoje. Elgesio kodeksų taikymas turėtų būti bendresnio pobūdžio ir griežtai apibrėžtas. IPT asociacijos yra raginamos įtraukti nepilnamečių apsaugą į savo veiksmus ir siekti, kad jų nariai tame dalyvautų. Be to, didesnis vartotojų ir valdžios institucijų dalyvavimas elgesio kodeksų nustatyme turėtų paskatinti tai, kad savireguliavimas nuolat atitiktų greitą skaitmeninio pasaulio vystymąsi.

IPT skatinami bendriau taikyti elgesio kodeksus ir į savo veiklą įtraukti nepilnamečių apsaugą.

Socialiniai tinklai internete

Socialiniai tinklai internete smarkiai pakeitė nepilnamečių elgesį jų tarpusavio bendravime. Šie tinklai kelia įvairias rizikas, kaip antai nelegalus turinys, nepilnamečiams netinkamas turinys, netinkami kontaktai, netinkamas elgesys.

Vienas iš pranešime siūlomų būdų šiai rizikai atremti gali būti elgesio linijų, skirtų socialinių tinklų teikėjams, sukūrimas. Komisija ragina sukurti daugiau pranešimo punktų ir taikyti veiksmingas administracines struktūras, siekiant jas panaudoti socialiniuose tinkluose.

Švietimas žiniasklaidoje ir informavimas

Valstybės narės yra įsipareigojusios stiprinti žiniasklaidos raštingumą. Šioje srityje yra daug iniciatyvų, kaip kad viešieji-privatieji partneriai arba projektas ES vaikai internete (EN). Vis dėlto, visų vaikų ir tėvų įtraukimo, taip pat susiderinimo tarp mokyklų ir valstybių narių vis dar labai trūksta, o švietimo integravimas į žiniasklaidą švietimo aplinkoje duoda teigiamų rezultatų.

Prieigos prie turinio apribojimai

Nepilnamečių prieigos prie turinio ribojimas įpareigoja sukurti amžiaus ir turinio klasifikavimą. Šiuo metu egzistuojančių audiovizualių medžiagos klasifikavimo sistemų pakanka arba jos yra veiksmingos kai kurioms valstybėms narėms, tačiau kitos valstybės narės mano, kad jos turėtų būti gerinamos.

Techninės sistemos, kaip antai filtravimas, amžiaus tikrinimo arba tėvų kontrolės sistemos gali būti naudojamos, tačiau negali užtikrinti visiško nepilnamečių prieigos prie turinio apribojimo. Abonentai yra vis geriau informuojami apie filtravimo ir klasifikavimo sistemų bei amžiaus tikrinimo programinės įrangos egzistavimą. Vis dėlto, valstybės narės vis dar nesutaria techninių sistemų naudingumo, patvarumo (teisės į informaciją ir cenzūros rizikos atžvilgiu), techninių galimybių ir patikimumo atžvilgiu. Be to, jos pabrėžia skaidrumo būtinybę įtraukiant tam tikrą turinį į „juodąjį sąrašą“ ir naudojantis galimybe pašalinti turinį.

Nors dauguma valstybių narių numato galimybę gerinti amžiaus apibrėžimą bei klasifikavimo sistemas, vis dar nėra sutarimo dėl žiniasklaidos turinio sistemos europinio klasifikavimo. Šiuo pranešimu yra raginama apmąstyti naujoviškas turinio klasifikavimo sistemas technologijų, informacijos ir komunikacijos (TIK) sektoriuje.

Garso ir vaizdo paslaugos

Komisija pastebi tam tikrų televizijos paslaugų vėlavimą, susijusį su bendro reguliavimo ir savireguliavimo sistemomis, skirtomis apsaugoti nepilnamečius nuo netinkamo turinio ir techninėmis priemonėmis, suteikiančioms vaikams atrankinę prieigą prie interneto turinio. Reikėtų išplėtoti tokio tipo garso ir vaizdo paslaugų klasifikavimų pagal amžių bei laiko apribojimus taikymą.

Video žaidimai

Išskyrus Vokietiją, visos valstybės narės naudoja sistemą Visos Europos žaidimų informacijos sistema (PEGI), susijusią su nepilnamečių apsauga video žaidimų kontekste. Šiame pranešime atskleidžiama, kad jau būtų laikas sukurti daugiau informavimo priemonių, kurių tikslas apsaugoti, ypatingai mokyklose. Be to, dar reikia pasistūmėti siekiant, jog būtų laikomasi klasifikavimo pagal amžių parduodant video žaidimus ir plačiau taikant tokias sistemas kaip PEGI internetiniams žaidimams .

Paskutinį kartą atnaujinta: 06.12.2011

Taip pat žr.

  • Informacinės visuomenės ir žiniasklaidos generalinis direktoratas – Nepilnamečių apsauga (DE) (EN) (FR)
Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią