RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tartózkodási engedély az emberkereskedelem áldozatai számára

Ezen irányelv tartózkodási engedélyt vezet be a nem uniós országok azon állampolgárai számára, akik emberkereskedelem áldozataivá váltak, illetve (az adott tagállam döntése szerint) az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményekben érintett állampolgárai számára. A tartózkodási engedély célja, hogy arra ösztönözze a nem uniós országok állampolgárait, hogy együttműködjenek az illetékes hatóságokkal, valamint hogy megfelelő védelmet nyújtson az ilyen cselekmények áldozatai számára.

JOGI AKTUS

A Tanács 2004/81/EK irányelve (2004. április 29.) a harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményektől érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv kiegészíti a különböző európai szintű, az emberkereskedelem ellen folyó küzdelmet célzó intézkedéseket, például az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2002/629/IB tanácsi kerethatározatot és a jogellenes be- és átutazáshoz, valamint a jogellenes tartózkodáshoz történő segítségnyújtás meghatározásáról szóló 2002/90/EK tanácsi irányelvet.

Az irányelv meghatározza a határozott időtartamú tartózkodási engedélyek nem uniós országok azon állampolgárai részére történő megadásának feltételeit, akik az emberkereskedelem áldozatai, vagy (az adott tagállam döntése szerint) érintettek az embercsempészetre irányuló cselekményekben, valamint akik együttműködnek az ezen bűncselekmények elleni küzdelemben. Az engedély akkor is megadható a nem uniós állampolgárok számára, ha illegálisan utaztak be az adott tagállam területére. A tartózkodási engedély időtartama a megfelelő nemzeti eljárások időtartamától függ.

Ezen irányelvet a nem uniós országok azon érintett állampolgáraira kell alkalmazni, akik elérték az érintett tagállam joga által megállapított nagykorúsági életkort. A tagállamok azonban határozhatnak úgy, hogy ezen irányelvet a saját nemzeti jogukban megállapított feltételekkel összhangban kiskorúakra is alkalmazzák. Az irányelv egyedi intézkedéseket határoz meg a kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozóan, például az oktatáshoz való hozzáférést és a jogi képviseletet illetően.

Az adott tagállam illetékes hatóságainak tájékoztatniuk kell az érintett személyeket az irányelv alapján felkínált lehetőségekről. Annak érdekében, hogy a nem uniós országok állampolgárai megalapozott döntést hozhassanak arról, hogy együttműködnek-e az esetek kivizsgálását végző hatóságokkal, gondolkodási időt kell adni számukra, amely lehetővé teszi, hogy talpra álljanak, és megszabaduljanak a bűncselekmények elkövetőinek befolyásától. A gondolkodási idő alatt:

 • az érintett nem uniós állampolgár ellen semmilyen kiutasításról szóló határozat nem hajtható végre;
 • szálláshoz és egészségügyi ellátáshoz jut, valamint szükség esetén pszichológiai kezelést vehet igénybe;
 • szükség esetén fordítási és tolmácsolási szolgáltatásokat kell biztosítani a számára; és
 • amennyiben a tagállam nemzeti joga ezt előírja, térítésmentes jogi segítségnyújtást vehet igénybe.

A hatáskörrel rendelkező hatóságok kötelesek megvizsgálni, hogy:

 • a vizsgálat szempontjából célszerű-e az áldozat saját területükön való tartózkodása;
 • az áldozat egyértelmű szándékot tanúsított-e az együttműködésre;
 • az áldozat megszakította-e a kapcsolatot az adott bűncselekmények elkövetésével gyanúsított személyekkel.

A fenti három feltétel teljesülése esetén, valamint a közrenddel és nemzetbiztonsággal kapcsolatos szempontok figyelembevételével határozott időtartamra szóló tartózkodási engedély állítható ki.

A tartózkodási engedély legalább hat hónapig érvényes, és abban az esetben újítható meg, ha továbbra is teljesülnek a vonatkozó feltételek. A tartózkodási engedély birtokosa a nemzeti jogszabályokban rögzített feltételeknek megfelelően jogosult hozzáférni a munkaerőpiachoz, a szakképzéshez és az oktatáshoz. Az érintett nem uniós állampolgár számára hozzáférést kell biztosítani olyan integrációs programokhoz, amelyek célja, hogy segítséget nyújtsanak az érintett személynek a befogadó ország életébe való beilleszkedésben, vagy felkészítsék a származási országba való visszatérésre. A tagállamok az ilyen programokban való részvételhez köthetik a tartózkodási engedély megadását.

A tagállamoknak kellő körültekintéssel kell eljárniuk az olyan személyekkel kapcsolatban, akiknek különleges szükségleteik vannak, például várandós nők, fogyatékossággal élők, illetve a szexuális vagy egyéb formájú erőszak áldozatai.

A tartózkodási engedély nem újítható meg akkor, ha már nem teljesülnek az irányelvben meghatározott feltételek, vagy ha az érintett eljárást megszüntették. Amennyiben a tartózkodási engedély lejár, úgy a hatályos idegenrendészeti törvényt kell alkalmazni.

A tartózkodási engedély visszavonható a közrenddel és a nemzetbiztonság védelmével, félrevezetéssel és hamis, illetve nem megalapozott vádakkal összefüggő okok miatt. Az engedély akkor is visszavonható, ha az áldozat újból érintkezésbe lép a bűncselekmények elkövetésével gyanúsított személyekkel, vagy eláll az együttműködéstől, vagy ha az illetékes hatóság megszünteti az eljárást.

Háttér

Az 1999. október 15–16-i tamperei rendkívüli ülésén az Európai Tanács kifejezte azon elhatározását, hogy – különösen az emberkereskedelemben, illetve a migránsok gazdasági kizsákmányolásában részt vevőkkel szembeni intézkedésekkel – keletkezésének gyökereinél számolja fel az illegális bevándorlást.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
2004/81/EK irányelv

2004.8.6

2006.8.5.

HL L 261., 2004.8.6.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése (2010. október 15.) az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményektől érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről szóló 2004/81/EK irányelv alkalmazásáról [COM(2010) 493 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].
Ez a jelentés áttekintést nyújt a 2004/81/EK irányelv azon tagállamokban történő alkalmazásáról, amelyek kötelezően elfogadták. Ezen tagállamok mindegyike ismertette az átültetés érdekében elfogadott intézkedéseket, azonban bizonyos hiányosságok állapíthatók meg az irányelv alkalmazásával kapcsolatban.
Az emberkereskedelem áldozatainak száma jóval magasabb, mint az ezen irányelv alapján évente kiadott ideiglenes tartózkodási engedélyek száma. Következésképpen az irányelv hatástalannak bizonyul az áldozatok védelmére és az emberkereskedői hálózatok felszámolására.
A tagállamoknak megfelelőbben kell tájékoztatniuk az áldozatokat az irányelv által biztosított lehetőségekről, valamint teljes mértékben eleget kell tenniük az irányelv azon rendelkezéseinek, amelyek a gondolkodási idő alatt az áldozatokkal való bánásmódra vonatkoznak. Ezekkel az intézkedésekkel elérhető lenne, hogy az áldozatok ne vonakodjanak a rendelkezésre álló mechanizmusok igénybevételétől.
A Bizottság fontolóra veszi az irányelv módosítását az áldozatok védelme és az emberkereskedelem elleni küzdelem hatékonyságának javítása érdekében. A Bizottság által fontolóra vett intézkedések különösen a következő területeket érintik:

 • az ideiglenes tartózkodási engedély az áldozat kiszolgáltatott helyzete alapján legyen kiadható, és nem feltétlenül a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal való együttműködésért cserébe;
 • az áldozatoknak biztosított gondolkodási idő hosszának meghatározása;
 • az áldozatokkal való bánásmód kereteinek kiterjesztése, különösen a kiskorúak esetében;
 • az áldozatok tájékoztatására vonatkozó kötelezettség megerősítése.
Utolsó frissítés: 18.01.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére