RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 9 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Grupul de experţi privind traficul de persoane

Grupul de experţi există din 2003 şi este menit să ofere Comisiei consultanţă cu privire la toate chestiunile legate de traficul de persoane. Componenţa şi funcţionarea sa sunt adaptate în mod regulat, în funcţie de evoluţiile din acest domeniu în Uniunea Europeană (UE).

ACT

Decizia 2011/502/UE a Comisiei din 10 august 2011 de instituire a Grupului de experţi privind traficul de persoane şi de abrogare a Deciziei 2007/675/CE [JO L 207 din 12.8.2011].

SINTEZĂ

Această decizie instituie un Grup de experţi privind traficul de persoane, menit să ofere Comisiei Europene consultanţă cu privire la toate chestiunile legate de combaterea traficului de persoane.

Grupul are, în special, următoarele atribuţii:

  • să prezinte Comisiei contribuţii scrise referitoare la problema traficului de persoane, asigurând o abordare coerentă a acestui fenomen;
  • să sprijine Comisia în evaluarea evoluţiei politicilor în domeniu la nivel naţional, european şi internaţional, precum şi în identificarea măsurilor relevante;
  • să ofere un forum de discuţii privind aspectele referitoare la traficul de persoane.

Grupul este alcătuit din 15 membri numiţi de către Comisie pentru o perioadă de patru ani, în baza unei cereri de candidaturi. Membrii Grupului deţin expertiză şi experienţă în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane. Aceştia trebuie să fie cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene (UE), ai unei ţări candidate sau potenţial candidate la aderarea la UE ori ai unei ţări din Spaţiul Economic European.

Grupul este prezidat de coordonatorul UE pentru combaterea traficului de persoane. La reuniunile Grupului, pot fi invitaţi să participe experţi şi observatori.

Nici membrii Grupului şi nici experţii şi observatorii nu sunt remuneraţi pentru serviciile oferite.

Context

Creat în 2003, Grupul a permis Comisiei să îşi dezvolte politica în domeniul combaterii traficului de persoane. Această decizie abrogă precedenta decizie de înfiinţare a Grupului de experţi, pentru a se ţine seama de noua directivă europeană privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, precum şi de crearea postului de coordonator UE pentru combaterea traficului de persoane. Acesta din urmă are ca misiune îmbunătăţirea coordonării acţiunilor desfăşurate la nivel european, naţional şi internaţional, precum şi participarea la elaborarea politicilor UE în domeniul combaterii traficului de persoane.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Decizia 2011/502/UE

1.9.2011

-

JO L 207 din 12.8.2011

Ultima actualizare: 16.11.2011

Consultaţi şi

  • Combaterea traficului de persoane - Grupul de experţi ai UE (DE) (EN) (FR)
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii