RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 9 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport

Az emberkereskedelemmel kapcsolatos kérdésekben a Bizottság tanácsadójaként működő szakértői csoport 2003 óta létezik. Összetétele és működése folyamatosan változik annak függvényében, hogy az Európai Unió (EU) milyen előrelépést ért el ezen a téren.

JOGI AKTUS

A Bizottság 2011/502/EU határozata (2011. augusztus 10.) az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról és a 2007/675/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [HL L 207., 2011.8.12.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a határozat létrehozza az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoportot, amelynek feladata, hogy tanácsot adjon az Európai Bizottságnak az emberkereskedelem elleni küzdelemmel kapcsolatos kérdésekben.

A csoport főbb feladatai a következők:

  • írásbeli munkák előterjesztése a Bizottságnak az emberkereskedelemmel foglalkozó kérdésekről a jelenség következetes megközelítésének biztosításával;
  • segítségnyújtás a Bizottságnak az erre a területre vonatkozó nemzeti, európai és nemzetközi szintű politikák alakulásának értékelésében, valamint a meghozandó intézkedések feltárásában;
  • az emberkereskedelemmel kapcsolatos kérdések megvitatását lehetővé tevő fórum biztosítása.

A csoport tizenöt tagból áll, akiket a Bizottság nevez ki négy évre pályázati felhívás alapján. A tagok szakismeretekkel és tapasztalattal rendelkeznek az emberkereskedelem megelőzése és az ellene folytatott küzdelem területén. Az Európai Unió (EU) valamely tagállamának, tagjelölt vagy potenciális tagjelölt ország vagy az Európai Gazdasági Térség országának állampolgárai.

A csoport elnöki tisztségét emberkereskedelem elleni küzdelem európai uniós koordinátora tölti be. Az üléseken meghívott szakértők vagy megfigyelők is részt vehetnek.

Szolgálataikért sem a csoport tagjai, sem a szakértők, sem pedig a megfigyelők nem részesülnek díjazásban.

Háttér

A 2003-ban létrehozott csoport lehetővé tette, hogy a Bizottság kialakítsa az emberkereskedelem elleni küzdelemre vonatkozó politikáját. Ez a határozat hatályon kívül helyezi a szakértői csoportot létrehozó korábbi határozatot, annak érdekében, hogy szem előtt tartsa az emberkereskedelem megelőzése és az ellene folytatott küzdelem terén az új uniós irányelvet, valamint az emberkereskedelem elleni küzdelem európai uniós koordinátori tisztségének létrehozatalát. Ez utóbbi feladata az európai, tagállami és nemzetközi szintű fellépések koordinációjának javítása, valamint részvétel az EU emberkereskedelem elleni küzdelemre vonatkozó politikáinak kidolgozásában.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

2011/502/EU bizottsági határozat

2011.9.1.

HL L 207., 2011.8.12

Utolsó frissítés: 16.11.2011

Lásd még

  • Emberkereskedelem elleni küzdelem – Uniós szakértői csoport (DE) (EN) (FR)
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére