RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 9 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Odborná skupina pro otázky obchodování s lidmi

Odborná skupina pověřená úkolem radit Komisi ve všech otázkách týkajících se obchodování s lidmi existuje od roku 2003. Její složení a fungování se pravidelně přizpůsobuje vývoji v této oblasti v Evropské unii (EU).

AKT

Rozhodnutí Komise 2011/502/EU ze dne 10. srpna 2011, kterým se zřizuje Odborná skupina pro otázky obchodování s lidmi a kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/675/ES (Úř. věst. L 207 ze dne 12.8.2011).

PŘEHLED

Tímto rozhodnutím se zřizuje odborná skupina pro otázky obchodování s lidmi, která má radit Evropské komisi ve všech otázkách týkajících se boje proti obchodování s lidmi.

Odborná skupina plní tyto úkoly:

  • předkládat Komisi písemné příspěvky týkající se otázek obchodování s lidmi a zajišťovat soudržný přístup k této problematice;
  • napomáhat Komisi při vyhodnocování vývoje politiky v oblasti obchodování s lidmi na vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni a definovat příslušná opatření;
  • poskytovat prostor pro diskusi o otázkách týkajících se obchodování s lidmi.

Skupina se skládá z patnácti členů jmenovaných na období čtyř let Komisí na základě výzvy k podání žádosti. Členové skupiny mají odborné znalosti a zkušenosti ve věcech prevence obchodování s lidmi a boje proti němu a ochrany jeho obětí. Jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie (EU), kandidátské či potenciálně kandidátské země nebo státu Evropského hospodářského prostoru.

Skupině předsedá koordinátor EU pro boj proti obchodování s lidmi. K účasti na zasedání skupiny mohou být přizváni odborníci a pozorovatelé.

Ani členům skupiny, ani odborníkům a pozorovatelům nepřísluší za poskytované služby odměna.

Kontext

Skupina, která byla vytvořena v roce 2003, umožnila Komisi rozvinout politiku v oblasti boje proti obchodování s lidmi. Toto rozhodnutí zrušuje předchozí rozhodnutí o založení odborné skupiny, aby zohlednilo novou směrnici EU v oblasti prevence obchodování s lidmi a boje proti němu, jakož i vytvoření funkce koordinátora EU pro boj proti obchodování s lidmi. Ten má za úkol zlepšit koordinaci činností, které se provádějí na evropské, vnitrostátní i mezinárodní úrovni, a podílet se na přípravě politik EU v oblasti boje proti obchodování s lidmi.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Rozhodnutí 2011/502/EU

1. 9. 2011

Úř. věst. L 207 ze dne 12. 8. 2011

Poslední aktualizace: 16.11.2011

Viz také

  • Boj proti obchodování s lidmi – Odborná skupina EU (DE) (EN) (FR)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky