RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kampen mot människohandel

Rättvisa, frihet och säkerhet

Människohandel, oavsett vad som ligger bakom (sexuellt utnyttjande eller utnyttjande för arbete) är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Eftersom offren för människohandel ofta hör till sårbara grupper, t.ex. kvinnor och barn, har Europeiska unionen utformat sina åtgärder med syftet att skydda dessa grupper och att förebygga och bekämpa människohandel, särskilt genom att stärka samarbetet och samordningen mellan medlemsstaternas polismyndigheter och rättsliga myndigheter. EU inför också gemensamma rambestämmelser som tar upp sådana frågor som kriminalisering, påföljder eller försvårande omständigheter i samband med människohandel. EU:s åtgärder syftar alltså även till att skydda offren. Åtgärderna grundar sig på rättsakter där mål och prioriteringar fastställs, men de ingår också i ett större sammanhang där målet är att skydda mot våld, sexturism och barnpornografi.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början